Trang chủ Báo cáo KT-XH
Báo cáo số 455/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 11 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
23/11/2022 15: 45:00
Báo cáo số 357/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022
21/09/2022 09: 35:42
Báo cáo số 317 Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
30/08/2022 15: 48:41
Báo cáo số 275/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
26/07/2022 09: 59:20
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 06 tháng đầu năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022
11/07/2022 09: 13:01
Báo cáo 217/BC- UBND Kêt quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
15/06/2022 16: 43:43
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội tháng 05 năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2022
26/05/2022 12: 01:05
Báo cáo số 129/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 4 năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
27/04/2022 20: 14:00
Báo cáo số 101/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện quý I; nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022
22/03/2022 15: 47:39
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2022
26/02/2022 20: 29:52
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1260
Đã truy cập: 3701338