Trang chủ Báo cáo KT-XH
Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp Quý II năm 2024
18/03/2024 16: 18:35
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024
22/02/2024 15: 51:46
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024
23/01/2024 15: 24:37
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023
24/11/2023 11: 39:51
BÁO CÁO SỐ 478/BC- UBND TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, NĂM 2023
16/11/2023 09: 11:05
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023
26/10/2023 08: 59:27
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023
21/09/2023 09: 10:02
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
24/08/2023 09: 58:56
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 7 năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023
26/07/2023 08: 20:43
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo trình tại kỳ họp khóa XX)
11/07/2023 09: 26:46
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2418
Đã truy cập: 5112459