Trang chủ ISO 9001 : 2015
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 9001:2015 trên phần mềm ISO điện tử
29/05/2024 16: 12:21
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm ISO điện tử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước huyện Vân Đồn
29/05/2024 16: 12:14
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 9001:2015 trên phần mềm ISO điện tử
24/05/2024 15: 55:25
Công văn số 1609/UBND- KTHT V/v nghiêm túc thực hiện kiểm soát hoạt động ISO trên phần mềm ISO điện tử (lần 2).
21/05/2024 14: 36:03
Công văn số 1253/UBND- KTHT V/v kiểm soát hoạt động ISO và cập nhật quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm ISO điện tử.
26/04/2024 16: 23:50
KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024
11/01/2024 10: 00:55
BÁO CÁO Về việc đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
26/12/2023 16: 30:25
THÔNG BÁO Triệu tập cán bộ tham dự lớp Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên sâu về quản lý, điều hành HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
13/09/2023 08: 56:24
Quyết định số 1551/QĐ- UBND Về việc công bố lại hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
13/06/2023 09: 42:56
Công văn số 1631/UBND- KTHT Về việc thực hiện báo cáo kết quả áp dụng, duy trì hệ thống ISO trên phần mềm ISO điện tử
13/06/2023 09: 15:19
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1261
Đã truy cập: 5303231