Trang chủ ISO 9001 : 2015
KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024
11/01/2024 10: 00:55
BÁO CÁO Về việc đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
26/12/2023 16: 30:25
THÔNG BÁO Triệu tập cán bộ tham dự lớp Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên sâu về quản lý, điều hành HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
13/09/2023 08: 56:24
Quyết định số 1551/QĐ- UBND Về việc công bố lại hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
13/06/2023 09: 42:56
Công văn số 1631/UBND- KTHT Về việc thực hiện báo cáo kết quả áp dụng, duy trì hệ thống ISO trên phần mềm ISO điện tử
13/06/2023 09: 15:19
Công văn số 3148/UBND- KTHT Về việc hoàn thiện số hóa dữ liệu trên hệ thống ISO điện tử và công tác duy trì cải tiến HTQLCL ISO
07/10/2022 10: 14:32
Báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại theo Kết luận của Đoàn Kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO
08/09/2022 15: 41:18
Công văn số 2734/UBND- KTHT Về việc yêu cầu tiếp tục thực hiện việc cập nhật, số hóa hệ thống ISO điện tử
25/08/2022 08: 49:02
Công văn số 2365/UBND- VP Về việc mời tham dự chương trình đào tạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
28/07/2022 10: 20:00
Công văn số 2294/UBND- KTHT Về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phuc vụ đoàn kiểm tra việc áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia
21/07/2022 15: 47:23
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2205
Đã truy cập: 5112246