Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Vân Đồn tập trung cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
17/06/2022 18: 36:22
Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được chú trọng...
Vân Đồn tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và kỹ năng sử dụng hệ thống Chính quyền điện tử
13/06/2022 17: 26:10
Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và hướng dẫn sử dụng Hệ thống Chính quyền điện tử cho cán...
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm 2022
10/06/2022 12: 54:01
UBND huyện tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ
09/06/2022 20: 32:00
Sáng ngày 9/6, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp quán triệt công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính công...
Báo cáo số 178/BC- UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động 19/KH- UBND của UBND tỉnh và các nhiệm vụ chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...
31/05/2022 12: 49:18
Vân Đồn triển khai các nhiệm vụ nâng cao mức độ Chính quyền điện tử
17/05/2022 12: 27:00
Xây dựng Chính quyền điện tử là một trong những giải pháp quan trọng trong cải cách hành chính với...
Công văn số 1458/UBND- TCNV Về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ
10/05/2022 16: 49:51
Vân Đồn triển khai các nhiệm vụ nâng cao mức độ Chính quyền điện tử
06/05/2022 16: 24:21
Xây dựng Chính quyền điện tử là một trong những giải pháp quan trọng trong cải cách hành chính với...
Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn đẩy mạnh việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt
22/04/2022 15: 27:22
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn có thêm nhiều lựa chọn...
Kế hoạch số 1281/KH- UBND Tổ chức Hội nghị phân tích các Chỉ số PAR- INDEX; DGI; SIPAS huyện Vân Đồn năm 2021
22/04/2022 09: 15:14
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 134
Đã truy cập: 3252231