Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBND huyện chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.
18/04/2022 22: 06:22
Trong thời gian vừa qua, nhận thấy tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế...
Công văn số 1187/UBND- TTHCC Về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch công 3,4
18/04/2022 09: 04:05
Kết quả tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn huyện Vân Đồn từ ngày 1/1 – 12/4/2022
15/04/2022 18: 33:00
Thực hiện kế hoạch số 385 ngày 18/1/2022 của UBND huyện về việc ban hành kế hoạch cải cách hành...
Công văn số 1099/UBND- VP Về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
07/04/2022 15: 02:03
Mục tiêu chất lượng
17/03/2022 11: 04:12
Huyện Vân Đồn nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
15/03/2022 17: 47:04
Xác định rõ thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm...
Báo cáo số 79/BC -UBND Công tác Cải cách hành chính quý I nhiệm vụ phương hướng Quý II năm 2022
07/03/2022 21: 24:55
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Vân Đồn năm 2022
04/03/2022 20: 32:36
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
02/03/2022 18: 30:26
Công văn số 568/UBND- TCNV Về việc triển khai nhiệm vụ CCHC trong tháng 3 năm 2022
01/03/2022 18: 17:45
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2076
Đã truy cập: 3252052