Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo về viêc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại TTHCC trong diễn biến dịch Covid-19
14/02/2022 10: 55:36
Quyết định số 379/QĐ- UBND Ban hành Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính của các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị trấn
06/02/2022 21: 51:25
Vân Đồn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
25/01/2022 19: 29:50
Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa...
Công văn số 111/UBND- TCNV Về việc tham gia ý kiến dự thảo ban hành Bộ chỉ số Cải cách hành chính đối với các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn trên địa bàn huyênhj
13/01/2022 10: 11:29
Quyết định số 6563/QĐ- UBND Về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính huyện Vân Đồn giai đoạn 2021 - 2030
16/12/2021 15: 40:01
Báo cáo số 761/BC- UBND Công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ, phương hướng năm 2022
13/12/2021 10: 47:22
Công văn số 3799/UBND-TCNV Về việc hướng dẫn tự đánh giá chấm điểm Chỉ sổ cải cách hành chính năm 2021
10/12/2021 20: 44:58
Công văn số 3156/UBND- TCNV Về việc tham gia ý kiến dự thảo Chương trình Cải cách hành chính huyện Vân Đồn giai đoạn 2021 - 2030
22/10/2021 08: 41:14
Báo cáo số 532/BC- UBND công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ phương hướng quý IV năm 2021
14/09/2021 09: 44:30
Huyện Vân Đồn tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo
17/08/2021 14: 51:22
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính theo các Nghị quyết của...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 896
Đã truy cập: 3163296