Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thu thập thông tin cán bộ, viên chức và người lao động
04/09/2020 10: 41:00
.....
V/v khảo sát phục vụ triển khai, cài đặt các phần mềm của dự án Xây dựng Trung tâm kiểm soát an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh
04/09/2020 10: 32:00
...
Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hàng chính năm 2020 và những năm tiếp theo
20/08/2020 11: 07:00
Theo công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của UBND tỉnh thì năm 2019 UBND huyện Vân...
Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Bộ chỉ số Cải cách hành chính 7 tháng đầu năm 2020
17/08/2020 09: 33:00
tăng cường quản lý, điều hành triển khai công việc trên hệ thống thông tin..
14/08/2020 18: 01:00
..
Kế hoạch hành động tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính huyện Vân Đồn năm 2020
13/08/2020 10: 44:00
Báo cáo cải cách hành chính quý II/2020, phương hướng, nhiệm vụ quý III/2020
03/06/2020 16: 23:00
....
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 trên địa bàn huyện Vân Đồn
16/04/2020 17: 30:00
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Vân Đồn năm 2020
03/03/2020 15: 15:00
Về việc triển khai các nội dung tổng kết công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011
03/03/2020 09: 19:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 17
Đã truy cập: 3252114