Trang chủ NÔNG THÔN MỚI
BÁO CÁO Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Nghị quyết số 06-NQ/TU và Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm
24/05/2024 15: 42:00
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thẩm tra kết quả xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới thông minh năm 2024
21/05/2024 14: 58:06
BÁO CÁO Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đến hết năm 2023 của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
02/05/2024 20: 28:22
Công văn số 1013/UBND- NTM V/v tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành của Tỉnh để hoàn thành hồ sơ huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023
05/04/2024 14: 43:21
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến hết Quý I năm 2024
27/03/2024 14: 53:37
BÁO CÁO Sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình MTQG gắn với Nghị quyết 06- NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn huyện Vân Đồn, đoạn 2021 – 2025
12/03/2024 14: 24:20
BÁO CÁO Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến hết năm 2023
11/03/2024 09: 25:00
Công văn số 511/UBND- NTM V/v bổ sung thông tin để hoàn thiện báo cáo “Kết quả thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao đến hết năm 2023”
28/02/2024 10: 54:57
TỜ TRÌNH Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Đài Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
22/02/2024 16: 49:09
Công văn số 434/UBND- NTM V/v hoàn thiện Phiếu đánh giá đề nghị công nhận xã Đài Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
20/02/2024 09: 07:25
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 339
Đã truy cập: 5239415