Trang chủ Quy hoạch/Kế hoạch/chính sách thu gom, tái chế và xử lý chất thải, quản lý và khai thác TNTN
Công văn số 2410/UBND V/v triển khai các giải pháp về bảo vệ môi trường biển, thu gom xử lý rác thải phao xốp trên các khu vực biển huyện Vân Đồn
31/07/2023 13: 39:00
Kế hoạch số 153/KH- UBND Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt chiến lược khai thác, sử dụng bền vững TN, BV MT biển và Hải đảo đến năm 2030
09/06/2023 13: 28:00
Công văn số 1110/UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, vsmt trong mùa lễ hội, du lịch năm 2023
17/04/2023 13: 37:00
NGHỊ QUYẾT số 48/NQ- CP Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
04/04/2023 13: 10:00
Kế hoạch Thực hiện chương trình hành động số 572/CTr- UBND thực hiện NQ số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh... về quản lý TN,bảo vệ môi trường phòng tránh thiên tai..
27/03/2023 20: 49:00
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý Tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai
17/03/2023 13: 33:00
Kế hoạch số 69/KH- UBND Tổ chức đợt cao điểm ra quân vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, ATGT đợt 1 năm 2023
09/03/2023 15: 45:00
Kế hoạch số 4037/KH- UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/HU của BTV Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý BVMT TTĐT
16/12/2022 13: 17:00
Chỉ thị số 09-CT/HU của BTV Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ môi trường và trật tự đô thị trên địa bàn huyện Vân Đồn
27/09/2022 13: 35:00
NGHỊ QUYẾT CỦA BCH ĐẢNG BỘ TỈNH về tăng cưòng sự lãnh đạo của Đảng đối vói quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường...
26/09/2022 13: 13:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2974
Đã truy cập: 4656070