Trang chủ LẤY Ý KIẾN THAM GIA
Công văn số 1479/UBND- TCKH về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định thành lập hội đồng và quy chế phân công nhiệm vụ hội đồng trên địa bàn huyện
23/05/2023 11: 03:18
Công văn số 1301/UBND- TCKH về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khi thực hiện Nghị quyết 13-NQ/HU
11/05/2023 10: 15:34
Công văn số 1084/UBND- TCKH Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện NQ số 30-NQ/TW
17/04/2023 09: 57:01
Công văn số 1007/UBND- NV về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 04/11/2022
11/04/2023 15: 10:52
Công văn số 864/UBND V/v thực hiện lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Cái Rồng
30/03/2023 15: 11:14
Công văn số 803/UBND- TCKH Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyêt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
28/03/2023 08: 53:10
Công văn số 11/VP Về việc xin ý kiến tham gia dự thảo Kế hoạch thực hiện MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS
28/03/2023 08: 40:27
Công văn số 692/UBND- NV Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Vân Đồn
20/03/2023 20: 51:57
Công văn số 588/UBND- NV về việc xin ý kiến về kiện toàn các Cụm Khối thi đua của huyện
15/03/2023 09: 30:48
Công văn số 582/UBND Về việc đôn đốc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
13/03/2023 10: 28:18
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1081
Đã truy cập: 4179702