Trang chủ LẤY Ý KIẾN THAM GIA
UBND huyện đối thoại với các hộ dân có đất thuộc phạm vi dự án hồ chứa nước Đồng Dọng
14/05/2022 19: 16:35
Sáng 14/5, tại trụ sở UBND xã Bình Dân, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân có...
Công văn số 817-CV/HU Về viêc tham gia đóng góp tư liệu, ý kiến vào Dự thảo tái bản bổ sung cuốn "Lịch sử Đảng bộ huyện Vân Đồn (1945- 2020)
04/05/2022 10: 31:13
Công văn số 1214/UBND_ TCKH Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch phục hồi và phát triển KTXH huyện Vân Đồn giai đoạn 2022 - 2023
18/04/2022 08: 57:42
Công văn số 1107/UBND- NTM về việc tổ chức lấy ý kiến, tham gia ý kiến về kết quả xây dựng nông thôn mới 2011- 2021 và thực hiện các tiêu chí NTM của huyện Vân Đồn năm 2021
15/04/2022 18: 42:47
Báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng Nông thôn mới đến hết năm 2021 của huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh
15/04/2022 18: 42:43
Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới đến hết năm 2021 của huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh
15/04/2022 14: 47:18
Công văn số 1121/UBND Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 20230 tầm nhìn đến năm 2050
10/04/2022 13: 30:54
Công văn số 844/UBND Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn huyện
18/03/2022 16: 23:27
Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
17/03/2022 11: 21:04
Công văn Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện huyện Vân Đồn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030
17/03/2022 10: 57:31
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 802
Đã truy cập: 3163202