Trang chủ LẤY Ý KIẾN THAM GIA
Công văn số 3866/UBND- NV V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ trên địa bàn huyện Vân Đồn
08/12/2023 15: 36:10
Công văn số 3839/UBND- NV V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ trên địa bàn huyện Vân Đồn
08/12/2023 15: 36:00
Công văn sô 3798/UBND- TCKH V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) của UBND huyện Vân Đồn năm 2023
01/12/2023 10: 10:46
Công văn V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ trên địa bàn huyện Vân Đồn.
24/11/2023 11: 43:10
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2024-2025
21/11/2023 09: 40:58
Công văn số 3519/UBND- NTM V/v xin ý kiến về kết quả đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hoá năm 2023 của xã Ngọc Vừng
08/11/2023 09: 10:51
Công văn số 3494/UBND- TCKH V/v Tham gia ý kiến đối với Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch PTKTXH năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
07/11/2023 16: 23:36
Công văn số 266/NV V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng NN và PTNT huyện Vân Đồn
03/11/2023 15: 06:00
Công văn số 3484/UBND- GD V/v tham gia ý kiến với dự thảo thực hiện Kế hoạch hành động Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05/9/2023 của BTV Tỉnh ủy
03/11/2023 09: 31:59
Công văn số 3375/UBND- TCKH V/v Tham gia ý kiến đối với Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 1026- KL/TU ngày 11/7/2023
26/10/2023 09: 26:49
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4264
Đã truy cập: 4664650