Trang chủ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện Vân Đồn khóa XX
21/05/2022 15: 01:00
Sáng ngày 20/5, HĐND huyện Vân Đồn tổ chức kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX để...
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều, điều hòa kế hoạc đầu tư công năm 2022
19/05/2022 18: 45:01
Tờ trình về việc điều chỉnh, điều hóa Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (đợt 2)
19/05/2022 18: 44:55
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh. điều hòa Kế hoạch đầu tư công năm 2022
19/05/2022 18: 44:51
Chương trình kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
19/05/2022 18: 44:43
Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
20/04/2022 10: 07:31
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khóa XX
20/04/2022 10: 07:24
Nghị quyết số 77/NQ- HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Vân Đồn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
20/04/2022 09: 27:09
Nghị quyết số 76/NQ- HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Vân Đồn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
20/04/2022 09: 26:59
Nghị quyết 80/NQ- HĐND về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 trong năm 2022
18/04/2022 09: 34:45
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1613
Đã truy cập: 3170560