Trang chủ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Báo cáo số 30/BC- BKTXH Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
11/07/2022 11: 37:38
Báo cáo Kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022
11/07/2022 11: 37:31
Đề án phát triển cây trồng bản địa trên địa bàn huyện Vân Đồn
11/07/2022 11: 37:28
Dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án phát triển cây trồng bản địa (Cam, chè Vân) trên địa bàn huyện Vân Đồn giai đoạn 2021 - 2025
11/07/2022 11: 37:25
Tờ trình số 2093/TTr- UBND Về việc thông qua Đề án phát triển cây trồng bản địa (cam. chè Vân) trên địa bàn huyện Vân Đồn giai đoạn 2021 - 2025
11/07/2022 11: 37:22
Báo cáo số 20/BC- TA Báo cáo công tác giải quyết, xét xử các loại vu, việ 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
11/07/2022 11: 37:19
Báo cáo số 140/KS-BC Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX
11/07/2022 11: 37:16
Báo cáo số 68/BC- CCTHADS Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
11/07/2022 11: 37:13
Báo cáo số 40/BC- MTTQ - BTT Kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
11/07/2022 11: 37:10
Báo cáo số 258/BC- UBND Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa an 6 tháng đầu năm 2022
11/07/2022 11: 37:06
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3827
Đã truy cập: 4459599