Trang chủ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Báo cáo Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện năm 2021
15/12/2021 15: 59:04
Báo cáo công tác giải quyết, xét xử các loại vụ, việc năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện
15/12/2021 15: 58:56
Công văn số 153/HĐND về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX
15/12/2021 09: 54:50
Báo cáo số 18/BC- HĐND Về việc đặt tên công trình công cộng trên địa bàn huyện Vân Đồn
15/12/2021 08: 46:49
Báo cáo số 15-BC/BKT-XH Về việc quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Vân Đồn từ tháng 01/2020 đến 30/6/2021
15/12/2021 08: 46:46
Báo cáo số 148/BC- HĐND Kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
15/12/2021 08: 46:42
Báo cáo số 150/BC- HĐND Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
15/12/2021 08: 46:35
Báo cáo số 151/BC- HĐND Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Vân Đồn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
15/12/2021 08: 46:31
Báo cáo số 152/BC- HĐND Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020
15/12/2021 08: 46:21
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 127
Đã truy cập: 5107729