Trang chủ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX
24/08/2023 09: 43:23
Chiều 23/8, HĐND huyện khoá XX đã tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề). Về dự có đồng chí...
Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
22/08/2023 15: 44:51
Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và phê duyệt mới chủ trương đầu tư các dự án
22/08/2023 15: 44:43
Tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Vân Đồn
22/08/2023 14: 59:00
HĐND huyện khoá XX họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 15
02/08/2023 19: 24:17
Sáng ngày 2/8, HĐND huyện khoá XX đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ 15...
Báo cáo rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thư 15, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2025
01/08/2023 15: 32:00
Bế mạc Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND huyện Vân Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
20/07/2023 15: 40:40
Sáng ngày 20/7, HĐND huyện tổ chức bế mạc Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ...
HĐND huyện Vân Đồn tổ chức kỳ họp thứ mười lăm, khoá XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
19/07/2023 21: 06:00
Ngày 19/7/2023, HĐND huyện Vân Đồn tổ chức Kỳ họp thứ mười lăm, khoá XX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ...
Tờ trình số 2038/TTr- UBND về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
19/07/2023 08: 01:25
Tờ trình số 78/TTr- HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026
19/07/2023 07: 59:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 782
Đã truy cập: 5099519