Trang chủ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Tờ trình số 79/TTr- HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế xã hội, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
19/07/2023 07: 59:00
Tờ trình số 80/TTr- HĐND về việc giới thiệu nhân sự bầu chức vụ Trưởng ban Kinh tế xã hội, HĐND huyện khóa XX
19/07/2023 07: 58:00
Tờ trình số 82/TTr- HĐND về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện khóa XX
19/07/2023 07: 57:00
Tờ trình số 81/TTr- HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện khóa XX
19/07/2023 07: 57:00
Tờ trình số 2225/TTr- UBND Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
18/07/2023 19: 50:00
Tờ trình số 2226/TTr- UBND Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
18/07/2023 18: 51:00
Công văn số 8/HĐND về việc thay đổi thời gian kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
18/07/2023 16: 11:00
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt phân bổ (đợt 2) nguồn vốn tăng thu ngân sách huyện năm 2022 trong năm 2023 (Trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XX)
18/07/2023 14: 53:00
Gợi ý thảo luận tại kỳ họp thứ 15
18/07/2023 14: 39:13
Tờ trình số 2128/TTr- UBND Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2023
18/07/2023 14: 39:10
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1204
Đã truy cập: 5108806