Trang chủ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XX)
18/07/2023 14: 26:16
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2023 (đợt 2) (Trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XX)
18/07/2023 14: 26:00
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
17/07/2023 18: 01:44
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
17/07/2023 18: 01:41
Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
17/07/2023 18: 01:37
Tờ trình số 2207/TTr- UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025
17/07/2023 15: 51:45
Tờ trình số 2206/TTr- UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
17/07/2023 15: 51:41
Tờ trình số 2205/TTr- UBND về việc phê duyệt điều chỉnh hủy bỏ chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
17/07/2023 15: 51:00
Báo cáo Kết quả giám sát về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX
14/07/2023 16: 39:17
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
14/07/2023 16: 39:05
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3958
Đã truy cập: 4459730