Trang chủ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Báo cáo thẩm tra báo cáo Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2023 (lĩnh vực KTXH)
18/07/2023 14: 39:08
Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023
18/07/2023 14: 39:02
Chương trình kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
18/07/2023 14: 39:00
Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XX)
18/07/2023 14: 39:00
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 (Trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XX)
18/07/2023 14: 38:59
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết, tờ trình về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 (Trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XX)
18/07/2023 14: 38:56
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phế duyệt hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (Trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XX)
18/07/2023 14: 27:11
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (Trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XX)
18/07/2023 14: 27:07
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025 (Trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XX)
18/07/2023 14: 27:04
Tờ trình số 2208/TTr- UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2023 (đợt 2)
18/07/2023 14: 26:22
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 868
Đã truy cập: 5387894