Trang chủ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Tờ trình thành lập đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai và cấp giấy chứng nhận QDS đất trên địa bàn huyện năm 2020, 2021
14/07/2023 16: 38:52
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của gửi tại kỳ họp thứ mười ba HĐND huyện Vân Đồn khóa XX
14/07/2023 16: 38:43
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
14/07/2023 16: 38:40
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
14/07/2023 16: 38:37
Báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
14/07/2023 16: 38:31
Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XX
14/07/2023 16: 38:10
Báo cáo công tác giải quyết xét xử các loại vu, việc 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
14/07/2023 16: 38:00
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XX
14/07/2023 16: 37:37
Báo cáo Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND huyện
14/07/2023 16: 37:24
Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
14/07/2023 16: 37:11
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1130
Đã truy cập: 5108732