Trang chủ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Tờ trình về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040
14/07/2023 16: 36:11
Dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023
14/07/2023 16: 16:20
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo trình tại kỳ họp khóa XX)
11/07/2023 09: 26:46
Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 thán đầu năm 2023 (báo cáo trình tại Kỳ họp thứ mười lăm)
11/07/2023 09: 26:39
Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát viêc giải quyết các ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX
05/07/2023 09: 50:23
Chương trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2025
05/07/2023 09: 43:44
Quyết định về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chế độ tinh giản biên chế năm 2023 của huyện Vân Đồn
05/07/2023 09: 43:41
Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2023
05/07/2023 09: 35:31
Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ Phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2023
05/07/2023 09: 35:29
Bế mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Vân Đồn khóa XX - Thông qua 8 nghị quyết quan trọng
20/12/2022 19: 04:00
Sau 1,5 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, tranh luận,...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3566
Đã truy cập: 4459338