Trang chủ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Kế hoạch tập huấn công tác chuyển đổi số và đề án 06 cho các tổ công nghệ số cộng đồng huyện Vân Đồn
12/08/2022 17: 03:50
Công văn số 2532/UBND- CAH về việc phối hợp thực iện cấp thẻ CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện
12/08/2022 16: 57:29
Công văn số 92/VHTT Về việc thông báo tài khoản thư điện tử công vụ
02/08/2022 16: 12:42
Kế hoạc số 1545/KH- UBND Thành lâp tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Vân Đồn
14/07/2022 18: 07:50
Kế hoạch số 1000/KH- UBND Chuyển đổi số toàn diện huyện Vân Đồn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030
14/07/2022 12: 39:29
Quyết định số 708/QĐ- UBND Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện thành Ban chỉ đạo Chuyển đối số huyện Vân Đồn
14/07/2022 12: 39:25
Công văn số 2060/UBND - VP Về việc phối hợp làm sạch dữ liệu dân cư; cấp thẻ CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử
01/07/2022 10: 36:00
Công văn số 1969/UBND- VHTT Về việc triển khai nội dung phiếu khảo sát của tổ công nghệ số cộng đồng
28/06/2022 13: 26:00
Công văn số 1915/UBND- VHTT Về việc xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường mạng
28/06/2022 09: 31:00
Quyết định số 3446/QĐ- UBND Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ giúp việc chuyển đối số huyện Vân Đồn
23/06/2022 10: 18:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 210
Đã truy cập: 3382510