Trang chủ Thông báo
Thư kêu gọi ủng hộ quỹ khuyến học huyện Vân Đồn năm 2023
12/04/2023 11: 10:43
Thông báo về việc hủy Thông báo thu hồi đất số 30/TB- UBND ngày 18/1/2023 của UBND huyện Vân Đồn
11/04/2023 09: 03:35
Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
07/04/2023 10: 38:00
Căn cứ Kế hoạch số 936/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND huyện Vân Đồn về tuyển dụng công chức cấp xã...
Thể lệ và quy chế liên hoan ẩm thực Vân Đồn lần thứ II năm 2023
05/04/2023 09: 47:43
Thông báo số 64/TB- UBND Triệu tập cán bộ tham gia đào tạo hướng dẫn khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh QN
22/03/2023 15: 41:30
Thông báo điều chỉnh thông báo thu hồi đất số 343/TB- UBND của UBND huyện Vân Đồn thông báo thu hồi đất thực hiện GPMB dự án khu xen cư
07/03/2023 09: 16:25
Thông báo thu hồi đất thực hiện GPMB dự án nâng cấp sửa chữa tuyến đường xuyên đảo xã Ngọc Vừng
07/03/2023 09: 16:17
Thông báo số 40/TB- UBND Về hoạt động của cảng cao cấp Ao Tiên
27/02/2023 10: 15:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/2/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn
23/02/2023 15: 56:53
Thông báo số 34/TB- UBND Về việc thực hiện Công khai các tài liệu lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
21/02/2023 12: 04:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 896
Đã truy cập: 4949467