Trang chủ Văn bản chỉ đạo chuyển đổi số
Công văn số 1886/UBND- VP V/v thúc đẩy, tăng cường sử dụng chữ ký số cá nhân trong các giao dịch điện tử trên địa bàn huyện
11/06/2024 21: 27:15
Công văn số 1889/UBND- BHXH V/v điều chỉnh chỉ tiêu phát triển người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
07/06/2024 09: 15:25
BÁO CÁO Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện gắn với chuyển đổi số 6 tháng đầu năm
07/06/2024 09: 15:17
Công văn số 1776/UBND- VHTT V/v nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) huyện Vân Đồn năm 2024
06/06/2024 10: 11:46
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án 06, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Vân Đồn tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024
24/05/2024 15: 33:48
Công văn số 1585/UBND- VP V/v tiếp tục triển khai hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng năm 2024
21/05/2024 15: 15:09
V/v tăng cường triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
16/05/2024 16: 33:34
KẾ HOẠCH Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số, an toàn thông tin và hướng dẫn đánh giá chỉ số chuyển đổi số năm 2024
10/05/2024 10: 45:49
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án 06, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Vân Đồn tháng 4/2024; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024
26/04/2024 16: 23:37
BÁO CÁO Kết quả triển khai giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện Vân Đồn
19/04/2024 16: 13:42
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1634
Đã truy cập: 5303604