Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Công văn số 3736/UBND- VHTT Về việc đăng ký thông tin cán bộ quản trị vận hành Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân
25/11/2022 18: 37:11
Báo cáo số 454/BC- UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động 19/KH- UBND và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện MTĐTKD, ĐCI cấp huyện năm 2022
25/11/2022 18: 19:43
Báo cáo số 478/BC- UBND Kết quả thực hiện Đề án 06, Nghị quyết số 09-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy năm 2022
25/11/2022 18: 03:00
Thông báo số 446/TB- UBND Triệu tập học viên tham gia Tập huấn công tác chuyển đổi số , đề án 06 cho các Tổ công nghệ số cộng đồng
16/11/2022 18: 34:40
Công văn số 3280/UBND- VHTT Về việc thông báo triệu tập CB, CC,VC tham gia chương trình bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số
14/10/2022 10: 16:25
Công văn số 125/VHTT Về việc một số nhận thức chung về chuyển đổi số; sự khác nhau giữa ứng dụng CNTT và chuyển đổi số
13/10/2022 09: 50:03
Hỏi đáp về chuyển đổi số - Phần Cẩm nang cho doanh nghiệp
07/10/2022 23: 18:00
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh trân trọng giới thiệu 23 Flashcard Chuyển đổi số - Phần...
Hỏi đáp về chuyển đổi số - Phần cẩm nang dành cho cơ quan nhà nước
07/10/2022 22: 50:00
Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia phục vụ các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đối số Quốc gia
07/10/2022 22: 24:00
Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
07/10/2022 22: 20:00
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1347
Đã truy cập: 3701425