Trang chủ Văn bản chỉ đạo chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Thực hiện “Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số v
27/09/2023 15: 35:45
BÁO CÁO kết quả thực hiện Đề án 06, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 9 tháng năm 2023 trên địa bàn huyện Vân Đồn
27/09/2023 12: 40:36
Phát động cuộc thi “Dữ liệu số với cuộc sống - Digital Data for life”
20/09/2023 18: 57:00
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và Chỉ thị 05/CTTTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng...
Công văn số 2895/UBND- VHTT V/v rà soát, tham mưu, đề xuất điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ Chuyển đổi số toàn diện huyện Vân Đồn
18/09/2023 14: 47:38
Công văn số 2944/UBND- VHTT V/v tăng cường công tác quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn huyện
15/09/2023 09: 15:18
Công văn số 2895/UBND- VHTT V/v rà soát, tham mưu, đề xuất điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ Chuyển đổi số toàn diện huyện Vân Đồn
11/09/2023 15: 23:00
Công văn số 2760/UBND- VHTT V/v triển khai Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06 gắn với chuyển số toàn diện trên địa bàn huyện Vân Đồn
31/08/2023 12: 44:48
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 VÀ NGHỊ QUYẾT 09 THÁNG 08/2023 (tính đến ngày 15/8/2023)
17/08/2023 15: 23:12
Công văn V/v báo cáo tiến độ chấm điểm chỉ số chuyển đổi số của huyện 6 tháng đầu năm 2023
07/08/2023 16: 56:42
Công văn số 2377/UBND_ NV V/v đôn đốc hoàn thành cài đặt VneID và định danh điện tử mức 2
01/08/2023 10: 43:44
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3046
Đã truy cập: 4656142