Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Quyết định số 901/QĐ- UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ giúp việc đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện
11/04/2023 08: 38:11
Kế hoạch truyền thông về Chuyển đổi số huyện Vân Đồn năm 2023
11/04/2023 08: 38:07
Công văn số 899/UBND- VP về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 651/UBND- XD6 ngày 24/3/2023
04/04/2023 15: 04:10
Thông báo số 64/TB- UBND Triệu tập cán bộ tham gia đào tạo hướng dẫn khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh QN
22/03/2023 15: 41:30
Kế hoạch số 577/KH- UBND Triển khai thực hiện thah toán và chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt năm 2023
17/03/2023 09: 38:35
Báo cáo số 72/BC- UBND Kết quả thực hiện Đề án 06, Nghị quyết số 09-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy Quý I năm 2023
17/03/2023 09: 23:55
Kế hoạch số 656/KH- UBND Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia
15/03/2023 14: 59:02
Công văn số 49/VHTT Về việc tuyên truyền sự khác nhau giữa CNTT và Chuyển đối số
15/03/2023 09: 02:17
Công văn số 557/UBND- VHTT về việc triển khai Bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh
09/03/2023 15: 54:41
Quyết định số 546/QĐ- UBND Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
09/03/2023 15: 52:30
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1201
Đã truy cập: 4179822