Trang chủ Văn bản chỉ đạo chuyển đổi số
Thông báo về việc cấp chữ ký số cá nhân của công dân đợt 2
13/06/2023 09: 42:52
Công văn số 1758/UBND- VHTT Về việc triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy, tăng cường ứng dụng chữ ký số cá nhân
13/06/2023 09: 40:35
Kế hoạch số 1759/KH- UBND Tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số , hướng dẫn cài đặt, ký số văn bản điện tử
13/06/2023 09: 37:09
Công văn số 1632/UBND- NV về việc triển khai lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
13/06/2023 09: 15:29
Kế hoạch tổ chức hội nghị phân tích các chỉ số PAR -INDEX; SIPAS, DGI cấp huyện và công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC cá đơn vị địa phương thuộc huyện Vân Đồn
01/06/2023 15: 55:53
Công văn số 1542/UBND- CA Về việc thưc hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện Vân Đồn
25/05/2023 10: 04:41
Kế hoạch số 1545/KH- UBND- CA Điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện
25/05/2023 10: 00:55
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 và Nghị quyết 09 tháng 5/2023
23/05/2023 10: 57:00
Công văn số 1490/UBND- CA V/v thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện Vân Đồn
23/05/2023 10: 27:02
Quyết định số 1416/QĐ- UBND Kiện toàn Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
23/05/2023 10: 23:54
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3363
Đã truy cập: 4656459