Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Báo cáo số 478/BC- UBND Kết quả thực hiện Đề án 06, Nghị quyết số 09-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy năm 2022
25/11/2022 18: 03:00
Thông báo số 446/TB- UBND Triệu tập học viên tham gia Tập huấn công tác chuyển đổi số , đề án 06 cho các Tổ công nghệ số cộng đồng
16/11/2022 18: 34:40
Công văn số 3280/UBND- VHTT Về việc thông báo triệu tập CB, CC,VC tham gia chương trình bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số
14/10/2022 10: 16:00
Công văn số 125/VHTT Về việc một số nhận thức chung về chuyển đổi số; sự khác nhau giữa ứng dụng CNTT và chuyển đổi số
13/10/2022 09: 50:03
Hỏi đáp về chuyển đổi số - Phần Cẩm nang cho doanh nghiệp
07/10/2022 23: 18:00
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh trân trọng giới thiệu 23 Flashcard Chuyển đổi số - Phần...
Hỏi đáp về chuyển đổi số - Phần cẩm nang dành cho cơ quan nhà nước
07/10/2022 22: 50:00
Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia phục vụ các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đối số Quốc gia
07/10/2022 22: 24:00
Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
07/10/2022 22: 20:00
Hướng dẫn thêm khung chuyển đổi số vào ảnh đại diện Zalo và Facebook cá nhân
07/10/2022 22: 00:00
Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ- TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng...
Công văn số 3148/UBND- KTHT Về việc hoàn thiện số hóa dữ liệu trên hệ thống ISO điện tử và công tác duy trì cải tiến HTQLCL ISO
07/10/2022 10: 14:32
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1425
Đã truy cập: 4180046