Trang chủ Văn bản chỉ đạo chuyển đổi số
Công văn số 1364/UBND- CA về việc thống kê cán bộ thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện Vân Đồn
11/05/2023 10: 10:31
Công văn số 1350/UBND- NV về việc đôn đốc triển khai cài đặt VneID và định danh điện tử mức 2
11/05/2023 10: 06:08
Công văn số 1289/UBND- VP Về việc tái cấu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện
08/05/2023 19: 59:39
Kế hoạch số 980/KH- UBND Hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Vân Đồn năm 2023
11/04/2023 08: 59:31
Quyết định số 986/QĐ- UBND Về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm hệ thống đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện cấp xã
11/04/2023 08: 54:51
Quyết định số 901/QĐ- UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ giúp việc đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện
11/04/2023 08: 38:11
Kế hoạch truyền thông về Chuyển đổi số huyện Vân Đồn năm 2023
11/04/2023 08: 38:07
Công văn số 899/UBND- VP về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 651/UBND- XD6 ngày 24/3/2023
04/04/2023 15: 04:10
Thông báo số 64/TB- UBND Triệu tập cán bộ tham gia đào tạo hướng dẫn khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh QN
22/03/2023 15: 41:30
Kế hoạch số 577/KH- UBND Triển khai thực hiện thah toán và chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt năm 2023
17/03/2023 09: 38:35
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4399
Đã truy cập: 4664785