Trang chủ Văn bản chỉ đạo chuyển đổi số
Kế hoạch tập huấn công tác chuyển đổi số và đề án 06 cho các tổ công nghệ số cộng đồng huyện Vân Đồn
12/08/2022 17: 03:00
Công văn số 2532/UBND- CAH về việc phối hợp thực iện cấp thẻ CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện
12/08/2022 16: 57:00
Công văn số 92/VHTT Về việc thông báo tài khoản thư điện tử công vụ
02/08/2022 16: 12:00
Kế hoạc số 1545/KH- UBND Thành lâp tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Vân Đồn
14/07/2022 18: 07:00
Kế hoạch số 1000/KH- UBND Chuyển đổi số toàn diện huyện Vân Đồn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030
14/07/2022 12: 39:00
Quyết định số 708/QĐ- UBND Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện thành Ban chỉ đạo Chuyển đối số huyện Vân Đồn
14/07/2022 12: 39:00
Công văn số 2060/UBND - VP Về việc phối hợp làm sạch dữ liệu dân cư; cấp thẻ CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử
01/07/2022 10: 36:00
Công văn số 1969/UBND- VHTT Về việc triển khai nội dung phiếu khảo sát của tổ công nghệ số cộng đồng
28/06/2022 13: 26:00
Công văn số 1915/UBND- VHTT Về việc xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường mạng
28/06/2022 09: 31:00
Quyết định số 3446/QĐ- UBND Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ giúp việc chuyển đối số huyện Vân Đồn
23/06/2022 10: 18:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 541
Đã truy cập: 4659080