Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Thông báo số 64/TB- UBND Triệu tập cán bộ tham gia đào tạo hướng dẫn khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh QN
22/03/2023 15: 41:30
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
19/03/2023 18: 30:00
Căn cứ Kế hoạch số 636/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND huyện Vân Đồn về tuyển dụng công chức cấp xã...
Kế hoạch số 577/KH- UBND Triển khai thực hiện thah toán và chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt năm 2023
17/03/2023 09: 38:35
Báo cáo số 72/BC- UBND Kết quả thực hiện Đề án 06, Nghị quyết số 09-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy Quý I năm 2023
17/03/2023 09: 23:55
Công văn số 591/UBND- NV Về việc hướng dẫn tự đánh giá chấm điểm, thẩm định kết quả chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị năm 2022
15/03/2023 15: 09:36
Kế hoạch số 656/KH- UBND Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia
15/03/2023 14: 59:02
Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
15/03/2023 08: 50:43
Công văn số 557/UBND- VHTT về việc triển khai Bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh
09/03/2023 15: 54:41
Quyết định số 546/QĐ- UBND Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
09/03/2023 15: 52:30
Công văn số 574/UBND- VP Về việc chấn chỉnh việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ- CP của Chính phủ
09/03/2023 15: 51:58
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2315
Đã truy cập: 3995354