Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Báo cáo số 761/BC- UBND Công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ, phương hướng năm 2022
13/12/2021 10: 47:00
Công văn số 3799/UBND-TCNV Về việc hướng dẫn tự đánh giá chấm điểm Chỉ sổ cải cách hành chính năm 2021
10/12/2021 20: 44:00
Công văn số 3156/UBND- TCNV Về việc tham gia ý kiến dự thảo Chương trình Cải cách hành chính huyện Vân Đồn giai đoạn 2021 - 2030
22/10/2021 08: 41:00
Báo cáo số 532/BC- UBND công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ phương hướng quý IV năm 2021
14/09/2021 09: 44:00
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2021
09/06/2021 09: 52:00
Quyết định về việc kiện toàn cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã thuộc huyện Vân Đồn
30/04/2021 22: 18:00
Báo cáo công tác Cải cách hành chính quý I nhiệm vụ quý II năm 2021
17/03/2021 10: 29:00
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021 trên địa bàn h uyện Vân Đồn
17/03/2021 10: 24:00
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I và nhiệm vụ phương hướng quý II năm 2021
09/03/2021 20: 47:00
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Vân Đồn năm 2021
04/03/2021 20: 55:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1502
Đã truy cập: 4661888