Trang chủ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 21 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
13/06/2024 17: 14:53
Kỳ họp thứ 21 – HĐND huyện Vân Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
03/06/2024 17: 43:13
Chiều ngày 3/6, HĐND huyện Vân Đồn tổ chức kỳ họp thứ 21 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX,...
Báo cáo số 108/BC- HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh (lần 3) Kế hoạch đầu tư công năm 2024
03/06/2024 14: 28:30
Báo cáo số 107/BC- HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025
03/06/2024 14: 26:36
Báo cáo số 106/BC- HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, chủ trương đầu tư các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn gđ 2021 - 2025
03/06/2024 14: 26:33
Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh (đợt 3) kế hoạch đầu tư công năm 2024
03/06/2024 10: 18:30
Tờ trình 1815/TTr - UBND về việc điều chỉnh (đợt 3) kế hoạch đầu tư công năm 2024
03/06/2024 10: 18:24
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025
03/06/2024 10: 18:00
Tờ trình số 1814/TTr- UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025
03/06/2024 10: 15:00
Chương trình kỳ họp thứ 21 (họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
03/06/2024 10: 14:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1440
Đã truy cập: 5303410