Trang chủ Kế hoạch
Kế hoạch số 754/KH-BCĐ ngày 03/4/2020 của BCĐ Bộ tiêu chí quốc gia về y tế huyện Vân Đồn
06/04/2020 10: 26:00
Duy trì xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020
Kế hoạch số 750/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND huyện Vân Đồn
06/04/2020 10: 16:00
Phòng chống lệnh không lây nhiễm năm 2020
Kế hoạch số 740/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND huyện Vân Đồn
06/04/2020 10: 08:00
Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động người dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp...
Kế hoạch số 682/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND huyện Vân Đồn
27/03/2020 14: 56:00
Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020
Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 18/3/2020 của UBND huyện Vân Đồn
26/03/2020 09: 15:00
Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững...
Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 25/3/2020 của UBND huyện Vân Đồn
26/03/2020 08: 56:00
Tổ chức tuyển dụng viên chức (trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức) vào làm việc tại các...
Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2020
18/03/2020 18: 22:00
Kế hoạch tổ chức thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020
18/03/2020 09: 59:00
Kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài huyện Vân Đồn năm học 2019 - 2020
18/03/2020 09: 55:00
Kế hoạch thực hiện đề án "Đào tạo, bôi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn huyện Vân Đồn
18/03/2020 09: 53:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1210
Đã truy cập: 1559383