Trang chủ Kế hoạch
Kế hoạch tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Vân Đồn năm 2020
13/09/2020 09: 05:00
Kế hoạch tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Vân Đồn
12/09/2020 08: 56:00
Kế hoạch hội nghị tọa đàm đề xuất giải pháp thực hiện một số mục tiêu của Nghị quyết 21- NQ/TW về nâng cao chất lượng dân số cho vị thành niên/thanh niên
04/09/2020 08: 11:00
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...
31/08/2020 08: 02:00
Kế hoạch số 2051/KH-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện Vân Đồn
26/08/2020 14: 36:00
Phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện Vân Đồn
Kế hoạch triển khai tiêm vacxin HPV phòng bệnh ung thư cổ tử cung trên địa bàn huyện Vân Đồn
25/08/2020 09: 40:00
Kế hoạch tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, BHYT giai đoàn 2012 - 2020
17/08/2020 09: 34:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐ- TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động về sản xuất và tiêu dùng bền vững.
17/08/2020 09: 31:00
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội (khóa XIV) về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
13/08/2020 10: 47:00
Kế hoạch hành động tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính huyện Vân Đồn năm 2020
13/08/2020 10: 44:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 801
Đã truy cập: 1889282