Trang chủ Kế hoạch
Kế hoạch số 50/KH- UBBC ngày 19/3/2021 triển khai công tác bầu cử khi phát sinh dịch bệnh covid 19 trước, trong và sau ngày bầu cử
06/04/2021 15: 05:00
Kế hoạch số 832/KH- UBND ngày 5/4/2021 Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị
06/04/2021 14: 44:25
Kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Vân Đồn năm 2021
06/04/2021 11: 06:36
Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021
02/04/2021 14: 43:10
Kế hoạch tổ chức chương trình công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận khu du lịch Quan Lạn - Minh Châu, huyện Vân Đồn là khu du lịch cấp tỉnh
01/04/2021 19: 58:37
Kế hoạch duy trì nâng cao chỉ số đánh giá Chính quyền điện tử huyện Vân Đồn năm 2021
01/04/2021 19: 58:34
Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
01/04/2021 19: 58:17
Kế hoạch điều chỉnh bổ sung Kế hoạch số 41/KH- UBND ngày 07/1/2021 của UBND huyện về tổ chức Đại hội TDTT các cấp huyện Vân Đồn lần thứ IX năm 2021
23/03/2021 08: 47:00
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Vân Đồn năm 2021
23/03/2021 08: 43:00
Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
23/03/2021 08: 40:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 552
Đã truy cập: 2315182