Trang chủ Kế hoạch
Kế hoạch số 76-KH/HU Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 18-CT/HU ngày 21/3/2013 của BTV tỉnh ủy về việc tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí
20/08/2021 10: 46:20
Kế hoạch số 74-KH/HU Triển khai thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của BTV Tỉnh ủy
18/08/2021 21: 03:13
Kế hoạch số 73-KH/HU Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "người VN ưu tiên dùng hàng VN"
16/08/2021 16: 14:12
Kế hoạch số 169/KH- TTYT Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt VI năm 2021
16/08/2021 16: 11:11
Kế hoạch số 71-KH/HU Công tác Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình hiện nay
13/08/2021 16: 18:18
Kế hoạch số 72-KH/HU Học tập sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề "học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước
13/08/2021 16: 12:13
Kế hoạch số 2276/KH- UBND Nhiệm vụ quý III và quý IV và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2021
13/08/2021 15: 08:01
Kế hoạch hành động số 2254/KH- UBND Tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính (PAR, INDEX) huyện Vân Đồn năm 2021 và những năm tiếp theo
12/08/2021 20: 50:50
Kế hoạch số 2241/KH- UBND Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025
11/08/2021 16: 11:38
Kế hoạch số 2200/KH- UBND Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn huyện Vân Đồn
06/08/2021 13: 36:32
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 701
Đã truy cập: 2649820