Trang chủ Kế hoạch
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về "ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2021
08/06/2021 16: 16:36
Kế hoạch thực hiện chỉ đạo điểm Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021
08/06/2021 16: 16:31
Kế hoạch tổ chức triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống Sốt xuất huyết và hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện năm 2021
08/06/2021 16: 16:28
Kế hoạch tỏng kết cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/06/2021 16: 16:24
Kế hoạch triển khai thực hiện đề án nâng co tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 - 2022
04/06/2021 13: 04:26
Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2021
04/06/2021 13: 04:19
Kế hoạch triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021
04/06/2021 13: 03:56
Kế hoạch triển khai cuộc vận động" toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại" huyện Vân Đồn giai đoạn 2021 - 2030
01/06/2021 15: 58:39
Kế hoạch thực hiện công tác Dân số năm 2021
24/05/2021 10: 03:42
Kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 01/NQ- CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách Nhà nước
24/05/2021 10: 03:36
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2032
Đã truy cập: 2494348