Trang chủ Quyết định
Quyết định số 4287/QĐ- UBND ngày 11/11/2019 về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai
14/11/2019 12: 45:00
...
Quyết định số 4307/QĐ- UBND ngày 12/11/2019 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn huyện Vân Đồn giai đoạn 2019 - 2020
14/11/2019 12: 31:00
...
Quyết định thành lập BCĐ di dời cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thi trên địa bàn huyện
12/11/2019 12: 58:00
...
Quyết định của Công An tỉnh Quảng Ninh
07/11/2019 15: 11:00
Công An tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4737/QĐ- CAT- PX05 ngày 31/10/2019 về việc kiểm tra...
Quyết định hủy bỏ quyết định số 61/QĐ- UBND ngày 31/7/2019 cưỡng chế bắt buộc thực hiện khắc phục hậu quả
07/11/2019 15: 06:00
UBND huyện ban hành Quyết định số 105/QĐ- HBCC ngày 05/11/2019 về việc hủy bỏ Quyết định số 61/QĐ-...
Quyết định cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
07/11/2019 15: 04:00
UBND huyện ban hành Quyết định số 112/QĐ- CC ngày 06/11/2019 về việc cưỡng chế bắt buộc thực hiện...
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh
07/11/2019 14: 54:00
UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ- UBND ngày 01/11/2019 về việc bãi bỏ Quyết...
Quyết định cưỡng chế thu hồi đất
04/11/2019 18: 06:00
UBND huyện ban hành Quyết định số 4174/QĐ- CT ngày 01/11/2019 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với...
Quyết định về việc kiện toàn các khối thi đua của huyện năm 2019
04/11/2019 18: 01:00
UBND huyện ban hành Quyết định số 4179/QĐ- UBND ngày 01/11/2019 về việc kiện toàn các khối thi đua...
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Vân Đồn
04/11/2019 18: 00:00
UBND huyện ban hành Quyết định số 4180/QĐ- UBND ngày 01/11/2019 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 926
Đã truy cập: 1301475