Trang chủ Quyết định
Quyết định số 3450/QĐ- UBND Về việc thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đợt 1 năm 2022
28/06/2022 13: 40:25
Quyết định số 3503/QĐ- UBND Về việc phê duyệt kết quả gảm hộ nghèo quý II/2022 trên địa bàn huyện theo chuẩn nghèo.
28/06/2022 13: 21:06
Quyết định số 2196/QĐ- UBND Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định phương án bồi thường. hỗ trợ, tái định cư thực hiện GPMB các dự án
23/06/2022 10: 27:54
Quyết định số 3385/QĐ- BCĐ Ban hành phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022
23/06/2022 10: 20:53
Quyết định số 3446/QĐ- UBND Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ giúp việc chuyển đối số huyện Vân Đồn
23/06/2022 10: 18:52
Quyết định số 3376.QĐ- UBND Về việc kiện toàn, thành lập Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ em huyện Vân Đồn
21/06/2022 20: 13:00
Quyết định số 3331/QĐ- UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo tốt nghiệp THPT năm 2022
21/06/2022 20: 06:46
Quyết định số 3304/QĐ- UBND Thành lập BCĐ tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo
17/06/2022 21: 02:48
Quyết định số 3316/QĐ- UBND Về việc kiện toàn tổ công tác hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện
17/06/2022 20: 37:19
Quyết định về việc kiện toàn tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Vân Đồn
15/06/2022 16: 53:41
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2318
Đã truy cập: 3259027