Trang chủ Quyết định
Quyết định số 716/QĐ- UBND Thành lập hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả Chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã thị trấn thuộc huyện
20/03/2023 20: 52:05
Quyết định số 620/QĐ- UBND Về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Vân Đồn
13/03/2023 10: 31:00
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Đài Xuyên khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
13/03/2023 10: 28:14
Quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Đài Xuyên khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
13/03/2023 10: 28:11
Quyết định số 621/QĐ- UBND Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Vân Đồn
13/03/2023 10: 20:24
Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất
13/03/2023 10: 15:17
Quyết định số 546/QĐ- UBND Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
09/03/2023 15: 52:30
Quyết định số 606/QĐ- UBND Ban hành tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và UBND xã, thị trấn
09/03/2023 15: 24:21
Quyết định số 639/QĐ- UBND Về việc thành lập Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Minh Châu
09/03/2023 15: 19:09
Quyết định số 637/QĐ- UBND Về việc thành lập Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Quan Lạn
09/03/2023 15: 18:51
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2358
Đã truy cập: 3995397