Trang chủ Quyết định
Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND huyện
29/06/2017 15: 00:00
V/v giải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Chanh trú tại thôn Tràng Hương Xã đoàn Kết huyện Vân Đồn
Quyết định số 3051/QĐ-CT ngày 29/6/2017 của UBND huyện
29/06/2017 15: 00:00
v/v giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thúy, trú tại thôn 14 xã Hạ Long, huyện Vân Đồn
Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND huyện
26/06/2017 15: 00:00
V/v giao đất cho ông Đặng Anh Tuấn trú tại thôn Đông Tiến, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng...
Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện
21/06/2017 15: 00:00
V/v ban hành KH triển khai chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 24/4/2017 của TTg về một số nhiệm vụ giải pháp...
Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND huyện
19/06/2017 15: 00:00
V/v phê duyệt trình tự giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng Nông nghiệp và phát triển nông...
Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND huyện
19/06/2017 15: 00:00
V/v phê duyệt trình tự giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng Y tế đáp ứng yêu cầu hệ thống quản...
Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND huyện
19/06/2017 10: 00:00
V/v giao đất cho  ông bà Đinh Văn Tiền - Tạ Thị Cam, trú tại thôn giữa xã Đoàn Kết huyện Vân Đồn
Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND huyện
15/06/2017 10: 00:00
v/v giao đất cho ông, bà: Lê Mạnh Trường- Từ Thị Liên trú tại thôn Cây Thau, xã Đoàn Kết
Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 13/62017 của UBND huyện
13/06/2017 15: 00:00
V/v tiếp nhận công chức và bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội huyện...
Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện
09/06/2017 15: 00:00
v/v ban hành chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyên...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 977
Đã truy cập: 2400452