Trang chủ Quyết định
Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND huyện
06/03/2017 16: 00:00
v/v phê duyệt trình tự giải quyết thủ tục hành chính của phòng Văn hóa thông tin đáp ứng yêu cầu...
Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 của UBND huyện
06/03/2017 10: 00:00
V/v kiện toàn Ban Quân Dân Y huyện Vân Đồn
Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND huyện
06/03/2017 10: 00:00
v/v phê duyệt trình tự giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn...
Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND huyện
03/03/2017 16: 00:00
V/v giao đất cho ông bà Trần Văn Vinh - La Thị voòng trú tại thôn Cây Thau xã Đoàn Kết
Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND huyện
03/03/2017 15: 00:00
V/v giao đất cho hộ gia đình ông Đỗ Văn Phương- bà Nguyễn Thị Tâm trú tại thôn 14 xã Hạ Long huyện...
Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND huyện
03/03/2017 15: 00:00
V/v giao đất cho ông bà trú tại thôn Bò lạy xã đoàn kết huyện Vân Đồn
Quyết định số 1003/QĐ-BCĐ ngày 03/03/2017 của UBND BCĐ PC tác hại thuốc lá
03/03/2017 10: 00:00
V/v phân công công tác cho các thành viên ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá huyện vân đồn
Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND huyện
28/02/2017 10: 00:00
v/v giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng trú tại thôn 11 xã Hạ Long huyện Vân Đồn
Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 của UBND huyện
28/02/2017 10: 00:00
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên người huyện Vân Đồn
Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 của UBND huyện
28/02/2017 10: 00:00
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá huyện Vân Đồn
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 839
Đã truy cập: 2309682