Trang chủ Quyết định
Quyết định số 687/QĐ-BCĐD ngày 08/3/2018 của UBND huyện Vân Đồn
08/03/2018 09: 45:00
v/v thành lập ban tổ chức thi, đánh giá và phân hạng sản phẩm OCop năm 2018
Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND huyện Vân Đồn
27/02/2018 08: 56:00
v/v thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2018
Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND huyện Vân Đồn
08/02/2018 08: 24:00
v/v kiện toàn hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện Vân Đồn
Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND huyện Vân Đồn
08/02/2018 08: 20:00
v/v ban hành kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp...
Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND huyện Vân Đồn
26/01/2018 09: 41:28
v/v bổ sung sửa đổi một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2018
Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND huyện Vân Đồn
26/01/2018 09: 40:54
v/v giao đất cho hộ gia đình ông Phạm Văn Lanh- Hứa Thị Diễm trú tại thôn Sơn Hào xã Quan Lạn
Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND huyện Vân Đồn
16/01/2018 08: 59:45
Quyết định số 6073/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Vân Đồn
12/01/2018 08: 37:45
v/v thành lập hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện Vân Đồn
Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 05/01/2018
10/01/2018 09: 03:18
v/v ban hành KH cải cách hành chính huyện vân đồn năm 2018
Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND huyện Vân Đồn
10/01/2018 09: 03:13
Kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2014
Đã truy cập: 2494330