Trang chủ Quyết định
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Vạn Yên khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 21:42
Quyết định Công bố kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp sở, cấp huyện và cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2020
06/07/2021 23: 16:57
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Yên khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 16:49
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Quan Lạn khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 16:46
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 16:43
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 07:09
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch xã Bình Dân khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 07:02
Quyết định thành lập BCĐ thực hiện Kế hoạch ra quân hiến máu tình nguyện tại cụm xã Quan Lạn- Minh Châu năm 2021
02/07/2021 08: 48:12
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ cấp huyện về xây dựng mô hình an ninh cơ sở
02/07/2021 08: 39:57
Quyết định về việc kiện toàn BCĐ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 -2022
02/07/2021 08: 32:10
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1955
Đã truy cập: 2494271