BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

12/11/2019

I/ THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3796194

Email: bantg.vd@quangninh.gov.vn

 II/ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

ĐỒNG CHÍ: NGÔ SỸ NGUYÊN

Chức vụ: Trưởng Ban  

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0915.354.854

Email: ngosynguyen@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGÔ THANH HIẾU

Chức vụ: Phó Trưởng Ban 

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3796.194

Email: ngothanhhieu@quangninh.gov.vn 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ BICH HẰNG

Chức vụ: Phó Trưởng Ban 

 

Trình độ chuyên môn:Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0986.242.904

Email: nguyenthibichhang@quangninh.gov.vn


 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Chức vụ: Chuyên viên

 

Trình độ chuyên môn: Đai học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0975.702.446

Email: nguyenthihongnhung@quangninh.gov.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1091
Đã truy cập: 2609309