Ban tuyên giáo HU

12/11/2019

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY VÂN ĐỒN

 

1. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: Ban tuyên giáo Huyện ủy

Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3796194

Email: bantg.vd@quangninh.gov.vn

2. THÔNG TIN TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

 

Phó Trưởng Ban  
 

Đồng chí: CHÂU THÀNH HƯNG

Trưởng Ban Tuyên giáo

Số điện thoại: 0982.874.229
Email: chauthanhhung@quangninh.gov.vn 


 

 

 

 

 

Đồng chí: NGÔ THANH HIẾU
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Số điện thoại: 0203.3796194
Email: 
ngothanhhieu@quangninh.gov.vn 

 

Chuyên môn:
 

 

 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ BICH HẰNG
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0986242904
Email: nguyenthibichhang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Chuyên viên Ban Tuyên giáo
Số điện thoại:  0975702446
Email:  
nguyenthihongnhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1184
Đã truy cập: 2131042