Ban tuyên giáo Huyện ủy

12/11/2019

I/ THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: Ban tuyên giáo Huyện ủy

Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3796194

Email: bantg.vd@quangninh.gov.vn

 III/ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

Đồng chí: CHÂU THÀNH HƯNG

Trưởng Ban  

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0982.874.229

Email: chauthanhhung@quangninh.gov.vn 

 

Đồng chí: NGÔ THANH HIẾU

Phó Trưởng Ban 

 

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3796194

Email: ngothanhhieu@quangninh.gov.vn 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ BICH HẰNG

 Phó Trưởng Ban 

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0986242904

Email: nguyenthibichhang@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0975702446

Email: nguyenthihongnhung@quangninh.gov.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1878
Đã truy cập: 2401353