CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA

 

1. THÔNG TIN CHUNG:

 

Tên cơ quan: Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra

Địa chỉ        : Khu 5, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 

Điện thoại   : 0203.3874267

Email          : ubkt.vd@quangninh.gov.vn

 

2. THÔNG TIN TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

+ Thủ trưởng:

 

 

Đồng chí: TRƯƠNG THỊ HIỀN 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Cao cấp
Số điện thoại: 0203.3874267
Email:  truongthihien@quangninh.gov.vn

 + Phó Thủ trưởng:

 

 

 

 

 

Đồng chí: HOÀNG THẾ HỰU
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Cao cấp
 SĐT: 0984559789
 Email: hoangthehuu@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: LÊ HƯNG DŨNG 

Phó Thủ Trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra- Thanh tra

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

SĐT: 0366286286

Email: lehungdung@quangninh.gov.vn

Chuyên môn:

 

  

 

 Đồng chí: ĐỖ MINH TUẤN

Ủy viên Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra
Số điện thoại: 0912026858
Email: dominhtuan.vd@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: ĐỖ TUẤN ĐẠT

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0888.266.262
Email: dotuandat.vd@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: TRƯƠNG MẠNH TÙNG
Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số điện thoại:  01663668198
Email:  truongmanhtung@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: LÝ THỊ THÁI DƯƠNG

Thanh tra viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ LLCT: Sơ cấp

SĐT: 0947451488. 
Email: lythithaiduong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: TRẦN QUANG PHÚC

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số điện thoại: 0988764445
Email: tranquangphuc@quangninh.gov.vn

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1989
Đã truy cập: 2401464