ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan: ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Địa chỉ        : Khu 5, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 

Điện thoại   : 0203.3874267

Email          : ubkt.vd@quangninh.gov.vn

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

ĐỒNG CHÍ: NGÔ SỸ NGUYÊN

Chức vụ: Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra


Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0915354854

Email:  ngosynguyen@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: LÊ HƯNG DŨNG 

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra 

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

SĐT: 0366286286

Email: lehungdung@quangninh.gov.vn

 

  

Đồng chí: ĐỖ TUẤN ĐẠT

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban kiểm tra 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0888.266.262

Email: dotuandat.vd@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: TRƯƠNG MẠNH TÙNG

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban kiểm tra

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại:  0363.668.198

Email:  truongmanhtung@quangninh.gov.vn

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1070
Đã truy cập: 4179691