CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan: CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA

Địa chỉ        : Khu 5, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 

Điện thoại   : 0203.3874267

Email          : ubkt.vd@quangninh.gov.vn

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

+ Thủ trưởng:

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGÔ SỸ NGUYÊN

Chức vụ: Thủ Trưởng 


Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0915354854

Email:  ngosynguyen@quangninh.gov.vn

 

 + Phó Thủ trưởng:

 

ĐỒNG CHÍ: HOÀNG THẾ HỰU

Chức vụ: Phó Thủ Trưởng 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0984.559.789

Email: hoangthehuu@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: LÊ HƯNG DŨNG 

Chức vụ: Phó Thủ Trưởng 

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

SĐT: 0366286286

Email: lehungdung@quangninh.gov.vn

 

Chuyên môn:

 

  

ĐỒNG CHÍ: ĐỖ MINH TUẤN

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban kiểm tra

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0912.026.858

Email: dominhtuan.vd@quangninh.gov.vn

 

  

 

Đồng chí: ĐỖ TUẤN ĐẠT

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban kiểm tra 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0888.266.262

Email: dotuandat.vd@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: TRƯƠNG MẠNH TÙNG

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban kiểm tra

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại:  0363.668.198

Email:  truongmanhtung@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: LÝ THỊ THÁI DƯƠNG

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban kiểm tra

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0947.451.488. 

Email: lythithaiduong@quangninh.gov.vn


ĐỒNG CHÍ: TRẦN QUANG PHÚC

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0988.764.445

Email: tranquangphuc@quangninh.gov.vn

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 392
Đã truy cập: 3489185