ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan: ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Địa chỉ        : Khu 5, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 

Điện thoại   : 0203.3874267

Email          : ubkt.vd@quangninh.gov.vn

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

ĐỒNG CHÍ: NGÔ SỸ NGUYÊN

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy


Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ (Tiếng Anh), Thạc sỹ Giáo dục và phát triển cộng đồng

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0915 354 854

Email:  ngosynguyen@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: LÊ HƯNG DŨNG 

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

SĐT: 0366 286 286

Email: lehungdung@quangninh.gov.vn

 

ĐỒNG CHÍ: HOÀNG MẠNH KIÊM

Phó Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra

 

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực.

Trình độ LLCT:  Cao cấp

Số điện thoại: 0982 188 323

Email: hoangmanhkiem@quangninh.gov.vn

 

 

2. ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA

 

ĐỒNG CHÍ: HOÀNG QUỐC KHÁNH

Uỷ viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ (Uỷ viên kiêm chức)

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0936688351

Email: hoangquockhanh@quangninh.gov.vn

 

Ông: NGUYỄN HỒNG MINH

 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

Chánh Thanh tra huyện (Uỷ viên kiêm chức)

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công tác xã hội

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0904 977 999

Email: nguyenhongminh@quangninh.gov.vn

 

  

ĐỒNG CHÍ: ĐỖ TUẤN ĐẠT

 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

 

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0888 266 262

Email: dotuandat.vd@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: TRƯƠNG MẠNH TÙNG

Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

 

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học Sư phạm

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại:  0363 668 198

Email:  truongmanhtung@quangninh.gov.vn

 

 

3. CHUYÊN VIÊN

 

ĐỒNG CHÍ: PHẠM THỊ HẢI YẾN

Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính công, Chính trị học; Thạc sĩ Kinh tế,

 Tài chính – Ngân hàng.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Số điện thoại:  0368.380.689

- Email: phamthihaiyen.vd@quangninh.gov.vn Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 26
Đã truy cập: 5239102