BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3874.274

Email: btc.vd@quangninh.gov.vn

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

ĐỒNG CHÍ: HOÀNG QUỐC KHÁNH

Trưởng Ban Tổ chức

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3874.274

Email: hoangquockhanh@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: PHẠM THỊ HẰNG

Phó Trưởng Ban Tổ chức


Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0975.153.686

Email: phamthihang.vd@quangninh.gov.vn

 

 ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Chuyên viên
 

Trình độ chuyên môn: Đai học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0975.702.446

Email: nguyenthihongnhung@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: LỤC VIỆT HẢI
Chuyên viên
 

Trình độ chuyên môn: Đai học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0987.613.888

Email: lucviethai@quangninh.gov.vn

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3589
Đã truy cập: 5105231