CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

 

1. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ 

Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3874274

Email: btc.vd@quangninh.gov.vn

 

2. THÔNG TIN TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

+ Thủ trưởng

 

 

Đồng chí:  HOÀNG QUỐC KHÁNH

Thủ trưởng 

Số điện thoại: 02033874274

Email: hoangquockhanh@quangninh.gov.vn

+ Phó Thủ trưởng:

 


Đồng chí: LÊ THU THÙY 

Phó Thủ trưởng 

Số điện thoại: 0912454122

Email:  lethithuy@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THANH  

Phó Thủ trưởng 

Số điện thoại: 0378489388

Email: nguyethithanh.vd@quangninh.gov.vn

+ Chuyên môn:

 

 

Đồng chí: TRƯƠNG PHI LONG

Chuyên viên 

 

Số điện thoại: 0983011386

Email: truongphilong.vd@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: TRƯƠNG THỊ THANH THỦY

Chuyên viên 

Số điện thoại: 0912977846

Email: truongthithanhthuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẢO

Chuyên viên

Số điện thoại: 0985605888

Email: nguyenthiphuonghao@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI

Chuyên viên

Số điện thoại: 0915250222

Email: nguyenthiphuongchi@quangninh.gov.vn

  

 

Đồng chí: HÀ THỊ QUẾ

Cán sự 

Số điện thoại: 0936658966

 

 

 

 

  

Đồng chí: TẨY THÚY HOA

Cán sự 

Số điện thoại: 0976289399

Email: taythuyhoa@quangninh.gov.vn

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1797
Đã truy cập: 2494113