CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

 

I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ 

Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3874.274

Email: btc.vd@quangninh.gov.vn

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

+ Thủ trưởng

 

 

ĐỒNG CHÍ: HOÀNG QUỐC KHÁNH

Chức vụ: Thủ trưởng  

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3874.274

Email: hoangquockhanh@quangninh.gov.vn

+ Phó Thủ trưởng:

 ĐỒNG CHÍ: LÊ THU THÙY 

Chức vụ: Phó Thủ trưởng 

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0912.454.122

Email:  lethithuy.vd@quangninh.gov.vn

+ Chuyên môn:

 

 

ĐỒNG CHÍ: TRƯƠNG PHI LONG

Chức vụ: Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0983.011.386

Email: truongphilong.vd@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: TRƯƠNG THỊ THANH THÚY

Chức vụ: Chuyên viên 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0912.977.846

Email: truongthithanhthuy@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẢO

Chức vụ: Chuyên viên 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0985.605.888

Email: nguyenthiphuonghao.vd@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI

Chức vụ: Chuyên viên 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0915.250.222

Email: nguyenthiphuongchi@quangninh.gov.vn

 

  

ĐỒNG CHÍ: HÀ THỊ QUẾ

Chức vụ: Cán sự 

 

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0936.658.966

Email:   hathique@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: PHẠM THỊ HẰNG

Chức vụ: Chuyên viên


Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0975.153.686

Email: phamthihang.vd@quangninh.gov.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 458
Đã truy cập: 3489251