HĐND HUYỆN

1. THÔNG TIN CHUNG:
Tên cơ quan  : HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÂN ĐỒN
Địa chỉ          : Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn - Quảng Ninh 
Điện thoại     : 0203.3874932 

2. CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN: 

 

ĐỒNG CHÍ: TÔ VĂN HẢI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Email: tovanhai@quangninh.gov.vn

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN DANH HÀ
UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

 

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 - Số điện thoại: 0934281636

- Email: nguyendanhha@quangninh.gov.vn

  

CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN:  

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

ĐỒNG CHÍ: NGÔ SỸ NGUYÊN
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

 

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ Giáo dục và phát triển cộng đồng

 

ĐỒNG CHÍ: TRƯƠNG TÙNG LÂM
PhóTrưởng Ban Kinh tế - Xã hội

 

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản lý kinh tế  

 

BAN PHÁP CHẾ

 


ĐỒNG CHÍ: VŨ THỊ HỘI
Trưởng Ban Pháp chế

 

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật tư pháp; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Email:  truongthihien@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: LÊ THỊ NA
PhóTrưởng Ban Pháp chế

 

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế

 

 

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

 

  ÔNG: NGUYỄN TUẤN CA

- Ngày sinh: 03/03/1967
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn Nà Sắn, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Bí thư Đảng ủy xã Bản Sen
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Luật.

 

  ÔNG: LÊ KHẢ ĐẠI
- Ngày sinh: 19/09/1994
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- Nơi ở hiện nay: Thôn 10/10, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vạn Yên
- Trình độ chính trị:
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN DANH HÀ

- Ngày sinh: 10/09/1983
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: Thôn 9, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vân Đồn
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 

ĐỒNG CHÍ: TÔ VĂN HẢI

- Ngày sinh: 01/10/1968
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
- Nơi ở hiện nay: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

  

 

ĐỒNG CHÍ: PHẠM THỊ HẠO

- Ngày sinh: 20/10/1977
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tiếng Anh; Đại học chuyên ngành Kế toán

 

 

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG THỊ HIỀN

- Ngày sinh: 14/07/1975
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng
- Nơi ở hiện nay: Khu 1, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Hạ Long

- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

 

 

ĐỒNG CHÍ: VŨ THỊ HỘI

- Ngày sinh: 26/06/1975
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân Vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vân Đồn. Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật tư pháp; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
  

 

 

 ĐỒNG CHÍ: TRƯƠNG MẠNH HÙNG

- Ngày sinh: 23/5/1974
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Nơi ở hiện nay: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Bí thư Huyện uỷ, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn
- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; Đại học Chuyên ngành Quan hệ quốc tế; Đại học chuyên ngành Kinh tế chính trị; Thạc sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế

 

 

 

  ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

- Ngày sinh: 02/03/1970
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng
- Nơi ở hiện nay: Khu 8, Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Đồn
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật

 

 

 

 ĐỒNG CHÍ: TRƯƠNG THỊ THÚY HUYỀN

- Ngày sinh: 24/07/1974
- Dân tộc: Sán Dìu
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

 

 

  ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN VĂN KEN

- Ngày sinh: 02/03/1968
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Liên vị, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn Voòng Tre, Xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đài Xuyên
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế

 

 

 ĐỒNG CHÍ:NGUYỄN THỊ KHÓA

- Ngày sinh: 20/03/1980
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn Cống Tây, xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thắng Lợi
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế

 

 

  ĐỒNG CHÍ: LÝ VĂN KHƯƠNG

- Ngày sinh: 02/10/1979
- Dân tộc: Sán Dìu
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân&Ủy ban nhân dân Vân Đồn
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tin học; Thạc sĩ Quản lý giáo dục.

 

 

  ĐỒNG CHÍ: HOÀNG MẠNH KIÊM

- Ngày sinh: 19/011/1979
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quàng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn Đông Hợp, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Vân Đồn
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực

 

 

 ĐỒNG CHÍ: TRƯƠNG TÙNG LÂM

- Ngày sinh: 28/06/1978- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

 - Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Vân Đồn
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

 

 

  ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN SINH LƯỢNG

- Ngày sinh: 21/10/1979
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Nơi ở hiện nay: Thôn Đông Hải, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Xây dựng; Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

 

 

  ĐỒNG CHÍ: ĐIỆP THỊ LỪU

- Ngày sinh: 24/04/1982
- Dân tộc: Sán Dìu
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn Đầm Tròn, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Dân
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế

 

 

  ĐỒNG CHÍ: LÊ THỊ NA

- Ngày sinh: 11/10/1972
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay:  Thôn Đông Hợp, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Vân Đồn
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế

 

 

  ĐỒNG CHÍ: LÊ THỊ NẾT

- Ngày sinh: 08/02/1977
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
- Nơi ở hiện nay: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vân Đồn
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tiếng Anh; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

 

 

  ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN ĐỨC NGHIỆP

- Ngày sinh: 14/06/1976

- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Phường Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn 10, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

 - Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Xá
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Kinh tế

 

 

  ĐỒNG CHÍ: NGÔ SỸ NGUYÊN

- Ngày sinh: 24/10/1975
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
- Nơi ở hiện nay: Thôn Đông Thành, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ Giáo dục và phát triển cộng đồng

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ SINH

- Ngày sinh: 20/03/1980
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn Ninh Hải, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Minh Châu
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Trồng trọt
 
 

 

 

  ĐỒNG CHÍ: CHU QUYẾT THẮNG

- Ngày sinh: 01/09/1968
- Dân tộc: Sán Dìu
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn Đài Mỏ, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vân Đồn.
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học 

 

 ĐỒNG CHÍ: HOÀNG THỊ THANH THỦY

- Ngày sinh: 05/11/1995
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn 8, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Nhân viên kế toán Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế 

 

 

 ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN QUANG TIẾN

- Ngày sinh: 09/06/1981
- Dân tộc: Sán Dìu
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Khu 5, Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quan Lạn
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản

 

 ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN VĂN TUYẾN

- Ngày sinh: 09/10/1983
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn Bình Hải, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ngọc Vừng
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai

 

ĐỒNG CHÍ: ĐÀO VĂN VŨ

- Ngày sinh: 02/04/1970
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng.
- Nơi ở hiện nay: Khu 5, Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Giáo dục chính trị; Thạc sĩ Kinh tế chính trị


 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định như sau:

Điều 1:

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

Điều 4:

1. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính sau đây: 
a, Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh);

b, Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện);

c, Xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).

2. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân và thể thức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định.

Điều 5:

Hội đồng nhân dân các cấp có Thường trực Hội đồng nhân dân.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có các Ban của Hội đồng nhân dân.

Điều 6:

1. Nhiệm kỳ mỗi khóa của Hội đồng nhân dân các cấp là năm năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau. 
2. Nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cùng cấp. Khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tiếp tục làm việc cho đến khi Hội đồng nhân dân khóa mới bầu ra Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân khóa mới.

3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ở mỗi đơn vị hành chính không giữ chức vụ đó quá hai nhiệm kỳ liên tục.

Điều 19:

Trong lĩnh vực kinh tế, HĐND huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
1. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chủ trương, biện pháp về xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình ở địa phương; 
2. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và biện pháp phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế ở địa phương, bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế theo quy định của pháp luật;

3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thi, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết định chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định.

4. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, thuỷ lợi và biện pháp bảo vệ đê điều, công trình thuỷ lợi, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật;

5. Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Điều 20:

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định các biện pháp và điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy hoạch chung;

2. Quyết định biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện để phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục thể thao tại địa phương;

3. Quyết định biện pháp giữ gìn, bảo quản, trùng tu và phát huy giá trị các công trình văn hoá, nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh theo phân cấp;

4. Quyết định các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương;

5. Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh; chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

6. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước; biện pháp thực hiện chính sách bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, xoá đói, giảm nghèo.

Điều 21:

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân ở địa phương; 
2. Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi và vùng biển tại địa phương theo quy định của pháp luật; 
3. Quyết định biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường; phòng, chống và khắc phục thiên tai, bão lụt ở địa phương;

4. Quyết định các biện pháp thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Điều 22:

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quốc phòng toàn dân; bảo đảm thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dự bị động viên, thực hiện nhiệm vụ hậu cần atị chỗ, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương; biện pháp kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh;

2. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; biện pháp đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương. 
Điều 23:

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Hội đồng nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng còn nhiều khó khăn; 
2. Quyết định biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Điều 24:

Trong lĩnh vực thi hành pháp luật, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của mình ở địa phương;

2. Quyết định bíên pháp bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

3. Quyết định biện pháp bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước; bảo hộ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

Điều 25:

Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND, Trưởng Ban và các thành viên khác của các Ban HĐND, Hội thẩm phán nhân dân của Toàn án nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu HĐND và chấp nhận việc đại biểu HĐND xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật;

2. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu;

3. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật của UBND cùng cấp, nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp xã;

4. Giải tán HĐND cấp xã trong trường hợp HĐND đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân, trình HĐND cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

5. Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương để đề nghị cấp trên xem xét, quyết định.

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3108
Đã truy cập: 4656204