HUYỆN ỦY

26/09/2019

1. THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan: HUYỆN ỦY VÂN ĐỒN
Địa chỉ         : Khu 5 thị trấn Cái Rồng - huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại    : 0203.3874232
Fax              : 0203.3991441
E-mail          : 

                                                        


1.  BÍ THƯ HUYỆN ỦY: 

  

 Đồng chí: TÔ XUÂN THAO

 Bí thư Huyện ủy 

Số điện thoại: 02033.3874238 - 0913.262500

Email: toxuanthao@quangninh.gov.vn

 2.  PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY: 

 

 

Đồng chí: TÔ VĂN HẢI

Phó Bí thư  TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại: 0912090648

Email: tovanhai@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: TRƯƠNG MẠNH HÙNG

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

 • Điện thoại di động: 0913.383.898

• Email: truongmanhhung@quangninh.gov.vn

3. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY:   

 

 

Đồng chí: TÔ XUÂN THAO

Bí thư Huyện ủy 

Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc; Tiến sĩ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 02033.874238 - 0913.262.500

Email:toxuanthao@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: TÔ VĂN HẢI

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:Đại học kinh tế quốc dân; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Số điện thoại: 0912.090.648

Email: tovanhai@quangninh.gov.vn

Đồng chí TRƯƠNG MẠNH HÙNG

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học; Thạc sĩ kinh tế Thế giới và quan hệ kinh tế Quốc tế. 

Điện thoại di động: 0913.383.898

 Email: truongmanhhung@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí ĐÀO VĂN VŨ

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ KTCT

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0942.037.666

Email: daovanvu@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: NGUYỄN DANH HÀ

Phó Chủ tịch HĐND Huyện

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Số điện thoại: 

email:

 

 

Đồng chí: HOÀNG QUỐC KHÁNH

Thủ trưởng cơ quan Tổ chức-Nội vụ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đai học kinh tế Quốc dân

Số điện thoại: 0936.688.351

Email: hoangquockhanh@quangninh.gov.vn  

 

 

Đồng chí: ĐÀO VƯƠNG TRIỀU

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Lục quân

Số điện thoại: 

Email: daovuongtrieu.vd@quangninh.gov.vn

   

 

Đồng chíTRƯƠNG THỊ HIỀN

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra huyện

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính; Thạc sĩ quản lý kinh tế

Số điện thoại: 0203.3874267

Email:  truongthihien@quangninh.gov.vn

Đồng chí: CHÂU THÀNH HƯNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Trình độ chuyên môn: Đại học; Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 02033993836

 

 

Đồng chí: VŨ THỊ HỘI

 Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Trình độ chuyên môn: Luật; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0904.655.148

email:  vuthihoi@quangninh.gov.vn

 

 

 

 


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN VÂN ĐỒN KHÓA XXIII NHIỆM KỲ 2020 -2025:

STT

Họ và tên

Đơn vị, chức vụ công tác

Ghi chú

      01       

Tô Xuân Thao

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ

0913.262.500

      02       

Tô Văn Hải

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy , Chủ tịch HĐND huyện

0912.090.648

      03       

Trương Mạnh Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 0913.383.898

      04       

Nguyễn Danh Hà

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

0986.484.768

      05       

Ngô Sỹ Nguyên

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

      06       

Nguyễn Đức Minh

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

      07       

Đào Văn Vũ

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 0942.037.666

      08       

Châu Thanh Hưng

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

0982.874.229

      09       

Hoàng Quốc Khánh

UVBTV, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức- Nội vụ

0936.688.351

      10       

Trương Thị Hiền

UVBTV, Trưởng cơ quan Kiểm tra- Thanh tra

0976.393.722

      11       

Đào Vương Triều

UVBTV, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện

 

12      

      13       

Vũ Thị Hội

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

0904.655.184

      14       

Hoàng Thế Hựu

HUV, Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT-TT

 

      15       

Ngô Quốc Vượng

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

0977.868.839

      16       

Lý Văn Khương

HUV, Chánh Văn phòng HĐND & UBND

0985.866.822

      17       

Nguyễn Thị Thanh Hương

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

0985.168.616

      18       

Lê Thị Nết

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

0979.802.877

      19       

Đào Minh Ngọc

HUV, Bí thư Huyện đoàn

 

      20       

Trần A Hùng

HUV, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân

 

      21       

Nguyễn Hải Yến

HUV,Trưởng  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

0986.990.687

      22       

Trương Thị Thuý Huyền

HUV, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện

0915.569.515

      23       

Nguyễn Sinh Lượng

HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

0982.725.689

      24       

Từ Tú Dương

HUV, Trưởng phòng NNPTNT

 

      25       

Đỗ Thị Dung

HUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

0913.505.262

      26       

Lý Văn Thái

HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

0983.269.186

      27       

Đinh Đức Minh

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Cái Rồng

0912.874.288

      28       

Hoàng Trí Dũng

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Châu

0904.091.139

      29       

Châu Quốc Tuấn

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hạ Long

0986.981.386

      30       

Chu Quyết Thắng

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

0912.359.716

      31       

Nguyễn Hồng Minh

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Yên

0904.977.999

      32       

Tô Văn Lưu

HUV, Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã Bình Dân

0936.282.280

      33       

Nguyễn Văn Tuấn

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thắng Lợi

0968.511.067

      34       

Nguyễn Quang Tiến

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Quan Lạn

0915.453.529

      35       

Nguyễn Thành Sang

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Xá

0912.558.618

      36       

Lê Hồng Phương

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đài Xuyên

0982.259.105

      37       

Đinh Trung Kiên

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bản Sen

0948.969.200Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3055
Đã truy cập: 2402530