HUYỆN ỦY

26/09/2019

1. THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan: HUYỆN ỦY VÂN ĐỒN
Địa chỉ         : Khu 5 thị trấn Cái Rồng - huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại    : 0203.3874232
Fax              : 0203.3991441
E-mail          : 

                                                        

1.  BÍ THƯ HUYỆN ỦY: 

  

 ĐỒNG CHÍ: TÔ XUÂN THAO

  BÍ THƯ HUYỆN ỦY 

Số điện thoại: 02033.3874238 - 0913.262.500

Email: toxuanthao@quangninh.gov.vn

 

 2.  PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY: 

 

 

ĐỒNG CHÍ: TÔ VĂN HẢI

Phó Bí thư  TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại: 0912090648

Email: tovanhai@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: TRƯƠNG MẠNH HÙNG

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

 Điện thoại di động: 0913.383.898

 Email: truongmanhhung@quangninh.gov.vn

3. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY:   


ĐỒNG CHÍ: TÔ XUÂN THAO

Bí thư Huyện ủy 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc; Tiến sĩ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 02033.874238 - 0913.262.500

Email:toxuanthao@quangninh.gov.vn

 

ĐỒNG CHÍ: TÔ VĂN HẢI

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:Đại học kinh tế quốc dân; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Số điện thoại: 0912.090.648

Email: tovanhai@quangninh.gov.vn

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG MẠNH HÙNG

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học; Thạc sĩ kinh tế Thế giới và quan hệ kinh tế Quốc tế. 

Điện thoại di động: 0913.383.898

 Email: truongmanhhung@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ ĐÀO VĂN VŨ

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ KTCT

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0942.037.666

Email: daovanvu@quangninh.gov.vn

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN DANH HÀ

Phó Chủ tịch HĐND Huyện

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Số điện thoại: 

email:

 

ĐỒNG CHÍ: HOÀNG QUỐC KHÁNH

Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đai học kinh tế Quốc dân

Số điện thoại: 0936.688.351

Email: hoangquockhanh@quangninh.gov.vn  

 

 

ĐỒNG CHÍ: ĐÀO VƯƠNG TRIỀU

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Lục quân

Số điện thoại: 

Email: daovuongtrieu.vd@quangninh.gov.vn

 

  

ĐỒNG CHÍ: NGÔ SỸ NGUYÊN

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0915.354.854

Email: ngosynguyen@quangninh.gov.vn

 

ĐỒNG CHÍTRƯƠNG THỊ HIỀN

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra huyện

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính; Thạc sĩ quản lý kinh tế

Số điện thoại: 0203.3874267

Email:  truongthihien@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: VŨ THỊ HỘI

 Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 

Trình độ chuyên môn: Luật; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0904.655.148

email:  vuthihoi@quangninh.gov.vn

 


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN VÂN ĐỒN KHÓA XXIV NHIỆM KỲ 2020 -2025:

STT

Họ và tên

Đơn vị, chức vụ công tác

1

Tô Xuân Thao

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ

2

Tô Văn Hải

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy , Chủ tịch HĐND huyện

3

Trương Mạnh Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Vân Đồn

4

Đào Văn Vũ

Ủy viên Ban Thường vụ Huyệny, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

5

Nguyễn Danh Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

6

Ngô Sỹ Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng  Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

7

Trương Thị Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra

8

Hoàng Quốc Khánh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ

9

Đào Vương Triều

UVBTV, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện

10

Vũ Thị Hội

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng  Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

11

Nguyễn Đức Minh

HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

12

Ngô Quốc Vượng

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

13

Lý Văn Khương

HUV, Chánh Văn phòng HĐND & UBND

14

Hoàng Thế Hựu

HUV, Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT-TT

15

Đào Minh Ngọc

HUV, Bí thư Huyện đoàn

16 Nguyễn Thị Thanh Hương HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
17 Lê Thị Nết HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện
18 Trương Thị Thuý Huyền HUV, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện
19 Nguyễn Hải Yến HUV,Trưởng  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
20 Nguyễn Sinh Lượng HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng
21

Trần A Hùng

HUV, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân

22 Từ Tú Dương HUV, Trưởng phòng NNPTNT
23 Đỗ Thị Dung HUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
24 Lý Văn Thái HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện
25 Nguyễn Hồng Minh HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Yên
26 Tô Văn Lưu HUV, Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã Bình Dân
27 Chu Quyết Thắng HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết
28 Đinh Trung Kiên HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bản Sen
29

Đinh Đức Minh

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Cái Rồng

30

Hoàng Trí Dũng

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Châu

31

Châu Quốc Tuấn

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hạ Long

32

Nguyễn Văn Tuấn

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thắng Lợi

33

Nguyễn Quang Tiến

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Quan Lạn

34

Nguyễn Thành Sang

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đông Xá

35

Lê Hồng Phương

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đài Xuyên

36

Lê Thế Hưng

HUV, Đồn Trưởng đồn Biên phòng Quan LạnTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1254
Đã truy cập: 2609472