PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Phòng Tài chính - Kế hoạch
Địa chỉ   
: Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh 
Điện thoại
: 033.3874210
Fax     
:
E-mail
: ptckh_ubndvd@quangninh.gov.vn

 

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Ông: TỪ TÚ DƯƠNG

Trưởng phòng 

 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTCĐ: 033 3874886         ĐTDĐ: 0988731668

Email: tutuduong@quangninh.gov.vn  

Phụ trách: Phụ trách điều hành chung, trực tiếp điều hành ngân sách,quản lý tài sản công, kế hoạch, đăng ký kinh doanh, quản lý chương trình Tabmis

 

 

Bà: TỪ THỊ KHUYÊN

Phó Trưởng phòng 

 
Trình độ chuyên môn: Th.s Quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTDĐ: 01683814493

Email: tuthikhuyen@quangninh.gov.vn  

Phụ trách: Phụ trách quản lý ngân sách, quản lý giá

 

Bà: NGUYỄN THỊ HẢI HÀ

Phó Trưởng phòng

 

Trình độ chuyên môn: Đại học – Quản trị tài chính  kế toán

ĐTDĐ: 0934206222

Email: nguyenthihaiha@quangninh.gov.vn  

Ông: VŨ TRUNG HIẾU

Chuyên viên

 

Trình độ chuyên môn: Đại học – Tài chính, tín dụng

ĐTDĐ: 0912364321

Email: vutrunghieu@quangninh.gov.vn  

Phụ trách: Bộ phận đăng ký kinh doanh

 

Bà: PHAN THI THÙY DƯƠNG

Chuyên viên

 

Trình độ chuyên môn: Đại học – Kế toán

ĐTDĐ: 0979330346

Email: phanthithuyduong.vd@quangninh.gov.vn  

Phụ trách: Kế toán ngân sách, kế toán nội bộ, chuyên quản đơn vị, tổng hợp báo cáo thu chi, nhập liệu Tabmis

 

Bà: LỤC THANH HÀ

Chuyên viên

 

Trình độ chuyên môn: Đại học – Tài chính ngân hàng

ĐTDĐ: 0978588234

Phụ trách: Bộ phận ngân sách, chuyên quản xã, tổng hợp báo cáo thu chi, nhập liệu Tabmis, theo dõi doanh nghiệp, hợp tác xã

 

Bà: VŨ THỊ THU THỦY

Nhân viên

 

Trình độ chuyên  môn: Th.s ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

ĐTDĐ: 0974110330

Email:

Phụ trách: Bộ phận đầu  tư

 

Ông: Trần Trung Hiếu

Chuyên viên

 

Trình độ chuyên  môn: Đại học

ĐTDĐ:

Email:

    

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phòng Tài chính-Kế hoạch: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1219
Đã truy cập: 4179840