PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Phòng Tài chính - Kế hoạch
Địa chỉ   
: Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh 
Điện thoại
: 033.3874210
E-mail
: ptckh_ubndvd@quangninh.gov.vn

 

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Ông: TỪ TÚ DƯƠNG

Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTCĐ: 033 3874886  ĐTDĐ: 0988731668

Email: tutuduong@quangninh.gov.vn  

Phụ trách: Phụ trách điều hành chung, trực tiếp điều hành ngân sách,quản lý tài sản công, kế hoạch, đăng ký kinh doanh, quản lý chương trình Tabmis

 

 

Ông: TRẦN TRUNG HIẾU

Phó Trưởng phòng 

Trình độ chuyên  môn: Thạc sỹ ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTDĐ: 0988.919.236

Email: trantrunghieu3@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư . 

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ HẢI HÀ

Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học ngành Quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTDĐ: 0934206222

Email: nguyenthihaiha@quangninh.gov.vn  

 


Ông: VŨ TRUNG HIẾU

Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn: Đại học – Tài chính, tín dụng

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTDĐ: 0912364321

Email: vutrunghieu@quangninh.gov.vn  

Phụ trách: Bộ phận đăng ký kinh doanh

 


Bà: PHAN THI THÙY DƯƠNG

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học – Kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTDĐ: 0979330346

Email: phanthithuyduong.vd@quangninh.gov.vn  

Phụ trách: Kế toán ngân sách, kế toán nội bộ, chuyên quản đơn vị, tổng hợp báo cáo thu chi, nhập liệu Tabmis

 

 

Bà: LỤC THANH HÀ

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học – Tài chính ngân hàng

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTDĐ: 0978588234

Email: lucthanhha@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Bộ phận ngân sách, chuyên quản xã, tổng hợp báo cáo thu chi, nhập liệu Tabmis, theo dõi doanh nghiệp, hợp tác xã

 

 

Bà: VŨ THỊ THU THỦY

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Th.s ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

ĐTDĐ: 0974110330

Email: vuthithuthuy@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Bộ phận đầu  tư

    

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phòng Tài chính-Kế hoạch: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 881
Đã truy cập: 5387907