PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

A- THÔNG TIN CHUNG: 

 

Cơ quan : Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vân Đồn
Địa chỉ   
: Tầng 2, Trung tâm hành chính công, Khu 4 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn
Điện thoại
: 0203.3874794895
Fax     

E-mail
: phongktht.vd@quangninh.gov.vn

 

 ĐỘI DUY TU BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ

 BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁI RỒNG

 

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

  Trưởng phòng:

 

 

Ông: NGUYỄN SINH LƯỢNG

Trưởng phòng
Số điện thoại: 
Email: nguyensinhluong@quangninh.gov.vn
 

 

 

   

+ Phó Trưởng phòng:

   

 

 

Ông: NGUYỄN XUÂN HOÀI

Phó Trưởng phòng 
Số điện thoại:
Email: nguyenxuanhoai@quangninh.gov.vn
 

 

    

Ông: LƯU VĂN ĐẠT

Phó Trưởng phòng 
Số điện thoại: 0989787985
Email: luuvandat@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: NGUYỄN NGỌC LĨNH

Phó Trưởng phòng 
Số điện thoại: 0916568858
Email: nguyenngoclinh@quangninh.gov.vn

Nghiệp vụ chuyên môn:

 

   

 

 

 

Ông:  TRẦN QUANG PHÚC

Chuyên viên
Số điện thoại: 0988764445
Email: 
tranquangphuc25@gmail.com

 

 

 

Ông:  TẠ VĂN HIỆP

Chuyên viên
Số điện thoại: 0936992558.
Email: 
tahiepktht@gmail.com

 

 

 

Bà:  PHẠM THỊ THANH HÀ

Chuyên viên
Số điện thoại: 01697872889.
Email: 
thanhhacongthuong@gmail.com

 

 

 

Ông:  LÊ TRUNG HIẾU

Chuyên viên
Số điện thoại: 098880686.
Email: 
letrunghieu686@gmail.com

 

 

 

Ông:  ĐỖ BÁ TRỌNG

Chuyên viên
Số điện thoại: 0972257888

Email: dobatrong@quangninh.gov.vn


C- CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:


Phòng Kinh tế và Hạ tầng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ. 


 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 496
Đã truy cập: 2260428