VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN VÂN ĐỒN

07/06/2018

A- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan

Văn phòng HĐND&UBND huyện Vân Đồn 

Địa chỉ    

: Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh 

Điện thoại 

: 0203.3874.932 


B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

     

Ông: LÝ VĂN KHƯƠNG

Chánh Văn phòng 

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0985.866.822

Email: lyvankhuong@quangninh.gov.vn 

 

Ông: ĐỖ MINH TUẤN

 Phó Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy sản

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0912.026.858

Email: dominhtuan5@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẢO

      Phó Chánh Văn phòng 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0985.605.888

Email: nguyenthiphuonghao.vd@quangninh.gov.vn

 


Bà:  LÊ THỊ TUYẾT

Chuyên viên   

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp - Quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT:  Không                                    

Số điện thoại: 0916.728.000

Email:  lethituyet@quangninh.gov.vn

 

Bà:  NGUYỄN THU HOÀ

Nhân viên 

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp                                      

Số điện thoại: 0983.615.687

Email: nguyenthuhoa@quangninh.gov.vn

 


 Ông: PHẠM THANH TOÀN 

              Nhân viên                

Trình độ chuyên môn: Đại học CNTT - Quản trị mạng; Đại học Luật - Luật Kinh tế;

                                    Thạc sỹ Quản lý Kinh tế.

Trình độ LLCT: Không                                   

Số điện thoại: 0368.001.052

Email: phamthanhtoan@quangninh.gov.vn

 

 

Bà:  NGUYỄN THÀNH LÂN

Nhân viên 

Trình độ chuyên môn: CĐ Quản trị văn phòng; Đại học Luật.

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0974.435.513

Email: nguyenthanhlan@quangninh.gov.vn 

 

 

Bà: LẠI THỊ HÀ

Nhân viên 

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ LLCT: Không

Số điện thoại: 0983.985.855

Email: laithiha@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: TRƯƠNG NAM SƠN

Nhân viên 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Trình độ LLCT: Không

Số điện thoại: 0388.968.283

Email: truongnamson@quangninh.gov.vn

 

Ông:  ĐINH VIỆT HÀ

Nhân viên  

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp - Quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Không

Số điện thoại: 0948.904.696

Email: dinhvietha@quangninh.gov.vn

 

Bà: NGUYỄN THỊ THẢO

Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng CNTT, Đại học Kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0979.695.225

Email: nguyenthithao6@quangninh.gov.vn

 

 

Ông:  LƯU HẢI TUYỀN

Nhân viên

Số điện thoại: 0915.250.816

 


Ông:  LÊ VĂN ANH

Nhân viên

Số điện thoại: 0354.800.555

 
 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:
   

1. Chức năng:
Theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định: “Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân".  

  2. Nhiệm vụ 

- Xây dựng chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, 3 tháng, hàng tháng và sắp xếp lịch hàng tuần của các đồng chí Thường trực HĐND và UBND huyện với các cơ quan, các xã, thị trấn khi có nhu cầu công tác.

- Theo dõi, đôn đốc các phong ban chuyên môn, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn để thực hiện các nội dung chương trình theo kế hoạch. Giải quyết một số công việc đột xuất trong phạm vi thẩm quyền, bảo đảm chế độ báo cáo cấp trên theo qui định, thu thập xử lý thông tin kịp thời chính xác.

- Quản lý công tác văn thư, văn bản của HĐND và UBND ban hành và các văn bản của cấp trên. Tiếp nhận các văn bản bên ngoài gửi đến Thường trực HĐND và UBND huyện, phân loại gửi đến các đồng chí TT-HĐND và UBND xem xét xử lý.

- Lưu trữ hồ sơ tài liệu của HĐND và UBND.        

- Tổ chức tốt các cuộc họp của HĐND theo luật định và đột xuất, cuộc họp định kỳ hàng tháng, họp đột xuất của UBND với các ngành, các xã thị trấn. Chuẩn bị đầy đủ nội dung tài liệu và cơ sở vật chất để các cuộc họp đạt kết quả.

- Đảm bảo mọi cơ sở vật chất kỹ thuật của TT-HĐND, UBND huyện và cán bộ nhân viên thuộc phạm vi văn phòng.

- Phối kết hợp chặt chẽ với các ngành chức năng quản lý và sử dụng biên chế quỹ tiền lương của Văn phòng, tài sản cơ sở vật chất của Văn phòng được nhà nước trang bị. Tổ chức và thực hiện tốt việc xây dựng nhà ăn, nhà nghỉ phục vụ các đoàn khách đến làm việc với huyện.    

- Theo dõi công tác dân tộc của huyện.

- Tiếp nhận đơn thư và chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đến cơ quan Thường trực tiếp công dân.

- Thực hiện cơ chế “1 cửa” theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ thường xuyên khi được TT-HĐND và UBND huyện giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 155
Đã truy cập: 5239231