VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN VÂN ĐỒN

07/06/2018

A- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan

Văn phòng HĐND&UBND huyện Vân Đồn 

Địa chỉ    

: Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh 

Điện thoại 

: 0203.3874932 

Fax      

: 0203.3796658 

E-mail 

vanphongubnd.vd@quangninh.gov.vn


B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

     

 

Ông: Lý Văn Khương

Chánh Văn phòng 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTCĐ: 0203.3794033 – ĐTDĐ: 0985866822

Email: lyvankhuong@quangninh.gov.vn 

Phụ trách: Điều hành chung

+ Phó Chánh Văn phòng: 

 

 Ông: ĐINH BÙI HẢI SƠN

Phó Chánh Văn Phòng 

 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT: 

Số điện thoại: 0203.3991226

Email: dinhbuihaison@quangninh.gov.vn

 

Nghiệp vụ hành chính, kế toán, Văn thư:

Bà:  LÊ THỊ TUYẾT

Chuyên viên  

 

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT:                                       

Điện thoại: 0916278000 

Email:  lethituyet.vd@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Tổng hợp

 

Bà:  NGUYỄN THU HOÀ

Nhân viên

 

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Trình độ LLCT:                                       

Điện thoại: 0983615687

Email: 

Phụ trách: Văn thư

 

Bà: LÊ HÀ MY

Nhân viên

 

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Trình độ LLCT:                                       

Điện thoại: 0986676181 

Email: 

Phụ trách: 

 Ông: PHẠM THANH TOÀN 

              Nhân viên               

 

Trình độ chuyên môn: Đại học CNTT – Quản trị mạng; Đại học Luật

Trình độ LLCT:                                       

Số điện thoại: 01668001052

Email: 

Phụ trách: CNTT, tổng hợp

 

Ông: LƯU TIẾN DŨNG 

Nhân viên

 

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT:

ĐTDĐ: 0976393216

Email: 

Phụ trách: Tiếp dân, xử lý đơn thư

 

Bà: LẠI THỊ HÀ

Nhân viên

 

Trình độ chuyên môn: ĐH Kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTDĐ: 0983 985 855

Email: 

Phụ trách: 

 

Bà:  NGUYỄN THÀNH LÂN

Nhân viên

 

Trình độ chuyên môn: CĐ Quản trị văn phòng

Trình độ LLCT:

Điện thoại:  0974 435 513

Email: 

Phụ trách: Kế toán

 

Bộ phận bảo vệ; lái tàu, xe

Ông:  ĐINH VIỆT HÀ

Nhân viên  

Điện thoại: 0948 904 696 

 

Ông:  LƯU HẢI TUYỀN

Nhân viên lái tàu  

Điện thoại: 0915250816

Ông:  LÊ VĂN ANH

Nhân viên lái tàu

Số điện thoại: 01654800555

Ông: TRẦN NGỌC ĐĂNG

Nhân viên lái xe  

Số điện thoại: 0915.354.873

 
 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:
   

1. Chức năng:
Theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định: “Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân".  

  2. Nhiệm vụ 

- Xây dựng chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, 3 tháng, hàng tháng và sắp xếp lịch hàng tuần của các đồng chí Thường trực HĐND và UBND huyện với các cơ quan, các xã, thị trấn khi có nhu cầu công tác.

- Theo dõi, đôn đốc các phong ban chuyên môn, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn để thực hiện các nội dung chương trình theo kế hoạch. Giải quyết một số công việc đột xuất trong phạm vi thẩm quyền, bảo đảm chế độ báo cáo cấp trên theo qui định, thu thập xử lý thông tin kịp thời chính xác.

- Quản lý công tác văn thư, văn bản của HĐND và UBND ban hành và các văn bản của cấp trên. Tiếp nhận các văn bản bên ngoài gửi đến Thường trực HĐND và UBND huyện, phân loại gửi đến các đồng chí TT-HĐND và UBND xem xét xử lý.

- Lưu trữ hồ sơ tài liệu của HĐND và UBND.        

- Tổ chức tốt các cuộc họp của HĐND theo luật định và đột xuất, cuộc họp định kỳ hàng tháng, họp đột xuất của UBND với các ngành, các xã thị trấn. Chuẩn bị đầy đủ nội dung tài liệu và cơ sở vật chất để các cuộc họp đạt kết quả.

- Đảm bảo mọi cơ sở vật chất kỹ thuật của TT-HĐND, UBND huyện và cán bộ nhân viên thuộc phạm vi văn phòng.

- Phối kết hợp chặt chẽ với các ngành chức năng quản lý và sử dụng biên chế quỹ tiền lương của Văn phòng, tài sản cơ sở vật chất của Văn phòng được nhà nước trang bị. Tổ chức và thực hiện tốt việc xây dựng nhà ăn, nhà nghỉ phục vụ các đoàn khách đến làm việc với huyện.    

- Theo dõi công tác dân tộc của huyện.

- Tiếp nhận đơn thư và chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đến cơ quan Thường trực tiếp công dân.

- Thực hiện cơ chế “1 cửa” theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ thường xuyên khi được TT-HĐND và UBND huyện giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1195
Đã truy cập: 4179816