UBND HUYỆN

10/12/2020

1. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN ĐỒN
Địa chỉ   : Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn - Quảng Ninh
Điện thoại  : 0203.3874932
Fax    : 0203.3796658
E-mail : ubndvd@quangninh.gov.vn

    
   

Ảnh trụ sở

 

2. CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN: 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN:

 

  

Ông VŨ ĐỨC HƯỞNG

 Chủ tịch UBND huyện

 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0918 151 999

- Email: vuduchuong@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ của UBND huyện

a) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 29 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; lãnh đạo quản lý chung mọi hoạt động và công tác của các thành viên UBND huyện, thủ trưởng các ngành thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nội chính, đối ngoại, tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, xây dựng chính quyền, kế hoạch xây dựng cơ bản, thanh tra; tài chính - ngân sách và quyết định các chủ trương lớn trên các lĩnh vực; kế hoạch xây dựng phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; chủ trương đầu tư các dự án; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; cải cách hành chính; ký quyết định phê duyệt địa điểm quy hoạch, văn bản thỏa thuận địa điểm, quy hoạch các dự án trên địa bàn; chỉ đạo, theo dõi lĩnh vực khoa học công nghệ; chỉ đạo, theo dõi lĩnh vực xây dựng cơ bản và trực tiếp chủ trì các cuộc giao ban về lĩnh vực xây dựng cơ bản.

c) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả chỉ định thầu và đấu thầu.

d) Trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Hành chính công

 đ) Giữ mối quan hệ làm việc với Huyện uỷ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân

e) Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, hội đồng...) của huyện theo lĩnh vực công tác của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

g) Phụ trách, chỉ đạo đơn vị: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Xã Hạ Long.

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN: 


  

Ông:  ĐÀO VĂN VŨ

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành KTCT

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Số điện thoại:0942 037 666

- Email: daovanvu.ct@quangninh.gov.vn

 

Phân Công nhiệm vụ của UBND huyện

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: nông - lâm - ngư nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới; du lịch - dịch vụ; văn hoá thể thao; y tế; thông tin truyền thông; an toàn giao thông; giao thông vận tải, dân tộc, tôn giáo, dân số gia đình và trẻ em; giáo dục và đào tạo; tư pháp; phòng chống tệ nạn xã hội; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; công tác quản lý nhà nước về hội và các tổ chức xã hội; lưu trữ; lao động thương binh và xã hội, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, xóa đói giảm nghèo; bưu chính viễn thông; Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; quản lý và đổi mới doanh nghiệp hợp tác xã và các lĩnh vực xã hội khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Tổ Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn lao động huyện.

- Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng...) của huyện theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND huyện phân công trực tiếp phụ trách chỉ đạo (có quyết định riêng). Ký các quyết định xử phạt, cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực được phân công theo Quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND.

- Được Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền chỉ đạo giải quyết công việc cụ thể và phân công việc chung của UBND huyện khi Chủ tịch đi công tác.

- Phụ trách, chỉ đạo đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Y tế; Phòng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; Phòng Tư pháp; Xã Đoàn Kết.

Ông:  NGUYỄN ĐỨC MINH

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành TK đô thị, DS&PTBV;KTS

- Trình độ LLCT:Cao cấp

- Số điện thoại: 0913 503 083

- Email: nguyenducminh.sxd@quangninh.gov.vn

 

Phân Công nhiệm vụ của UBND huyện:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý quy hoạch, đô thị, xây dựng; kế hoạch xây dựng; hồ sơ quy hoạch chi tiết, xây dựng, đất đai, tài nguyên - môi trường; giải phóng mặt bằng; Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, theo dõi lĩnh vực xây dựng cơ bản; phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng; ký các quyết định giao đất, thu hồi đất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất; Chủ tịch Hội đồng cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm thuộc thẩm quyền cấp huyện được uỷ quyền; Chủ tịch Hội đồng đấu giá đấ Ký các quyết định xử phạt, cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực được phân công theo Quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ, hằng tháng, chỉ đạo kiểm tra các ngành, các địa phương trong việc thực hiện về việc xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân; thường trực tiếp công dân. Tổng hợp báo cáo kết quả việc xem xét đơn thư khiếu nại, tố cáo hàng tuần, tháng.

- Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Trưởng ban chỉ đạo, Hội đồng...) của huyện theo các lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND huyện phân công trực tiếp, chỉ đạo (có quyết định riêng).

- Giữ mối quan hệ làm việc với Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ.

- Phụ trách, chỉ đạo đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; thị trấn Cái Rồng.

   

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 136
Đã truy cập: 5239212