PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

 
 
 A- THÔNG TIN CHUNG:

 

Cơ quan : Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vân Đồn
Địa chỉ   
:  Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn
Điện thoại
: 0203.3874215
Fax     

E-mail
: phongvhtt.vd@quangninh.gov.vn
 
 
B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:
 

+ Lãnh đạo phòng:

 

Bà: PHAN THỊ LỆ GIANG

Trưởng phòng

 

SĐT: 0902013886 
Email: phanthilegiang.vd@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung toàn cơ quan, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và ngành dọc cấp trên về việc tham mưu trong quản lý và chỉ đạo các hoạt động về: Văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, bưu chính viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; thư viện, phát thanh, báo chí xuất bản trên địa bàn huyện.

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo: Quản lý nhà nước về du lịch; công tác tư tưởng; công tác tổ chức và quản lý CCVC; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thực hiện Quy chế dân chủ và làm Phó BCĐ của các BCĐ do phòng VHTT là Cơ quan Thường trực BCĐ theo Quyết định của UBND huyện.

 

Ông: HỒ ANH TUẤN

Phó Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTCĐ: 033.3874215– ĐTDĐ: 0988675999

Email: hoanhtuan.vd@quangninh.gov.vn

Phụ trách trực tiếp:  công tác quản lý nhà nước về Thông tin – Truyền thông; Quản lý di sản văn hóa, di tích danh thắng, Văn hóa dân tộc; Thực hiện sự nghiệp Văn hóa và Thông tin; Là Phó Trưởng ban biên tập Cổng TTĐTTP huyện.

 

 

 Ông: LƯƠNG VĂN BẰNG

Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân TDTT

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTCĐ: 033.3874215 – ĐTDĐ: 0984481959

Email: luongvanbang@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực thể dục thể thao; Thông tin tuyên truyền cổ động trực quan; xây dựng Nông thôn mới; Văn thư lưu trữ; Thư viện; gia đình.

Nghiệp vụ chuyên môn:

 

 Bà: LƯU THỊ THANH HẢI

Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTCĐ: 033.3991128– ĐTDĐ: 0979207006. 
Email: luuthithanhhai@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Công tác kế toán cơ quan.

 

Bà:  LÊ THỊ DUNG

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT:

ĐTCĐ: 033.3991128 – ĐTDĐ: 0972158356
Email: lethidung.vd@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Tham mưu công tác quản lý nhà nước về Báo chí – Xuất bản, Bưu chính – Viễn thông, Công nghệ thông tin; Quản trị Cổng TTĐTTP huyện.

 

Bà: NGUYỄN THỊ THÙY

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTCĐ: 033.3874215 – ĐTDĐ: 0986612888
Email: nguyenthithuy1.vd@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Tham mưu xây dựng kế hoạch, quy hoạch, định hướng phát triển du lịch theo các giai đoạn, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; tổ chức hội nghị, hội thảo; quản lý các hoạt động kinh doanh lữ hành; quản lý đổi với tổ chức hiệp hội nghề du lịch; kế hoạch chương trình hợp tác, quảng bá xúc tiến, kích cầu du lịch; kiêm nhiệm: Công tác thủ quỹ cơ quan; quản lý nhà nước về lĩnh vưc gia đình.

 

Ông: PHẠM THẾ TUÂN

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTCĐ: 033.3874215 – ĐTDĐ: 0982061899
Email: phamthetuan@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Phối hợp triển khai công tác điều tra tài nguyên, xây dựng sản phẩm du lịch, điểm,  tuyến du lịch; công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch, công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch; công tác quản lý kinh doanh du lịch, dịch vụ: vận chuyển khách, bãi tắm và phối hợp trong công tác thẩm định bãi tắm du lịch; phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên du lịch.

Kiêm nhiệm:  công tác thể dục, thể thao; công tác tham mưu quản lý nhà nước về Nông thôn mới.

 

Bà: LÝ PHƯƠNG THÙY

Hướng dẫn viên chính

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

ĐTCĐ: 033.3874215 – ĐTDĐ: 0979819252
Email: lyphuongthuy@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Quản lý hoạt động kinh doanh: cơ sở lưu trú, nhà hàng đạt chuẩn, điểm mua sắm du lịch; chủ trì phối hợp với Sở Du lịch thẩm định các tiêu chuẩn về cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng đạt chuẩn, điểm mua sắm du lịch; Công tác tuyên truyền tập huấn thông tin du lịch; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công; tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm của phòng.

Kiêm nhiệm: công tác hành chính, văn thư lưu trữ ; cải cách hành chính.

 

Bà: NGUYỄN THỊ  XUÂN THANH

Hướng dẫn viên chính

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

Trình độ LLCT:

ĐTDĐ: 0982909878
Email: nguyenthixuanthanh@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Tham mưu về sự nghiệp văn hoá quần chúng từ huyện đến cơ sở; xây dựng chương trình và tổ chức hoạt động của đội thông tin lưu động. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động biểu diễn hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, văn nghệ chào mừng, lễ hội truyền thống cấp huyện, cấp tỉnh. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu chuyên ngành trên địa bàn huyện. 

Kiêm nhiệm: Công tác thư viện

 

Bà: LÝ THỊ HỒNG PHIÊN

Tuyên truyền viên chính

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa, Thạc sỹ QLKT

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTDĐ: 0982909878
Email: lythihongphien@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Theo dõi  lĩnh vực văn hóa dân tộc; tham mưu, đề xuất trong công tác quản lý phát huy các giá trị về văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện; Phối hợp tham mưu cho lãnh đạo về văn hóa dân tộc liên quan đến lĩnh vực di sản văn hoá.

Kiêm nhiệm: Công tác hoạt động của Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa".

 

Ông: TỪ TÚ THÀNH

Bảo tàng viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTDĐ: 0936184846
Email: tututhanh@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Tham mưu công tác quản lý di sản văn hóa.

Kiêm nhiệm công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan; đảm bảo thực hiện các nội dung khánh tiết, âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động, sự kiện tại nhà văn hoá và các chương trình ; nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu; phối hợp tham gia thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke, quảng cáo, kiểm tra hoạt động văn hóa dịch vụ văn hóa; phối hợp với trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đối với các công việc, văn bản liên quan.

   
 

C- CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phòng Văn hoá và Thông tin : tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản. 

 

 

 

BBT

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 78
Đã truy cập: 2122906