PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN VÂN ĐỒN

 
 A- THÔNG TIN CHUNG:

 

Cơ quan : Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vân Đồn
Địa chỉ   
:  Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn
Điện thoại
: 0203.3874215
 
 
B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:


 Bà:  LÝ THANH NGUYỆN

Trưởng phòng   

Trình độ chuyên môn: Đại học Văn học

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTDĐ: 0369169929

Email: lythanhnguyen@quangninh.gov.vn 

Phụ trách chung toàn cơ quan, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và ngành dọc cấp trên về việc tham mưu trong quản lý và chỉ đạo các hoạt động về: Văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, bưu chính viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; thư viện, phát thanh, báo chí xuất bản trên địa bàn huyện.

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo: Quản lý nhà nước về du lịch; công tác tư tưởng; công tác tổ chức và quản lý CCVC; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thực hiện Quy chế dân chủ và làm Phó BCĐ của các BCĐ do phòng VHTT là Cơ quan Thường trực BCĐ theo Quyết định của UBND huyện.

 

 

Ông: LƯƠNG VĂN BẰNG

Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân TDTT

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTDĐ: 0984481959

Email: luongvanbang@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước về lĩnh vực Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; Nông thôn mới; gia đình.

 

 

Bà:  LÊ THỊ DUNG

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐTDĐ: 0972158356

Email: lethidung.vd@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Tham mưu công tác quản lý nhà nước về Báo chí – Xuất bản, Bưu chính – Viễn thông, Công nghệ thông tin.

Bà: NGUYỄN THỊ THÙY

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTDĐ: 0986612888

Email: nguyenthithuy1.vd@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Tham mưu xây dựng kế hoạch, quy hoạch, định hướng phát triển du lịch theo các giai đoạn, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; tổ chức hội nghị, hội thảo; quản lý các hoạt động kinh doanh lữ hành; quản lý đổi với tổ chức hiệp hội nghề du lịch; kế hoạch chương trình hợp tác, quảng bá xúc tiến, kích cầu du lịch

Kiêm nhiệm: Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vưc gia đình.

 

C- CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phòng Văn hoá và Thông tin : tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản. 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 141
Đã truy cập: 5105394