PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

I/  THÔNG TIN CHUNG: 

Tên Cơ quan : Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vân Đồn
Địa chỉ   
:  Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn
Điện thoại
: 0203.3794895
Fax     

E-mail
: phongktht.vd@quangninh.gov.vn

 

 

II/ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

  

 

Ông: NGUYỄN SINH LƯỢNG

Trưởng phòng

 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT:

Điện thoại:nguyensinhluong@quangninh.gov.vn

Email: 

Phụ trách: 

 

Ông: NGUYỄN XUÂN HOÀI

Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT:

Điện thoại: nguyenxuanhoai@quangninh.gov.vn

Email: 

Phụ trách: 


Ông: VŨ VIỆT HÀ

Phó Trưởng phòng

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại:00919033569

Email: vuvietha@quangninh.gov.vn

Phụ trách: 


Ông:  TẠ VĂN HIỆP

Chuyên viên

 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT:

Điện thoại:0936992558.

Email: tavanhiep@quangninh.gov.vn

Phụ trách: 


Bà:  PHẠM THỊ THANH HÀ

Chuyên viên

 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT:

Điện thoại:0397872889.

Email: phamthithanhha@quangninh.gov.vn

Phụ trách: 

 


Ông:  LÊ TRUNG HIẾU

Chuyên viên

 

 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT:

Điện thoại:098880686.

Email: letrunghieu@quangninh.gov.vn

Phụ trách:


Ông:  ĐỖ BÁ TRỌNG

Chuyên viên

 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT:

Điện thoại:0972257888

Email: dobatrong@quangninh.gov.vn

Phụ trách:


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:


Phòng Kinh tế và Hạ tầng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.
  

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1290
Đã truy cập: 2609508