PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN

I/  THÔNG TIN CHUNG: 

Tên Cơ quan : Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vân Đồn
Địa chỉ   
:  Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn
Điện thoại
: 0203.3794895
E-mail
: phongktht.vd@quangninh.gov.vn

 

 

II/ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

  

 

 

Ông: NGUYỄN SINH LƯỢNG

Trưởng phòng

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0982 725 689

Email: nguyensinhluong@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: NGUYỄN XUÂN HOÀI

Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 

Email: nguyenxuanhoai@quangninh.gov.vn

 


Ông: VŨ VIỆT HÀ

Phó Trưởng phòng

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0919 033 569

Email: vuvietha@quangninh.gov.vn

 


Bà:  PHẠM THỊ THANH HÀ

Chuyên viên

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại:0397872889.

Email: phamthithanhha@quangninh.gov.vn 

 


Ông:  LÊ TRUNG HIẾU

Chuyên viên

 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại:098880686.

Email: letrunghieu@quangninh.gov.vn

 


Ông:  ĐỖ BÁ TRỌNG

Chuyên viên

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0972257888

Email: dobatrong@quangninh.gov.vn


 

 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:


Phòng Kinh tế và Hạ tầng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.
  

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 420
Đã truy cập: 5239496