PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

07/06/2018

I/ THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan

Địa chỉ   

Điện thoại

Fax     

E-mail    

: Phòng Lao động thương binh và xã hội

: Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh .

: 0203.3874308

:

:phongldtbxh.vd@quangninh.gov.vn

II/ CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội : tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

III/ TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng 

 

 

 

Bà: ĐẶNG THỊ HẢI HÀ

Trình độ chuyên môn : Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0912682181

Chỉ đạo chung các hoạt động của phòng

 
+ Phó Trưởng phòng

 

 

Bà: TRẦN THỊ TÂM

Phó Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại: 0203.3993860 - 01683931836
Email:  

Phụ trách chung lĩnh vực người có công, giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới

   

Ông: Nguyễn Mạnh Khoát

Phó Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3993860 - 01683931836
Email:  

Nhiệm vụ đảm nhiệm: thường trực và giải quyết TTHC tại TTHCC huyện; phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội, cải cách hành chính

+ Chuyên môn nghiệp vụ:

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ THẢO

Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0203.3874308 - 0979695225 
Email: nguyenthithao.vd@quangninh.gov.vn

Phụ trách lĩnh vực kế toán

 

Bà: TRẦN THỊ KIM DUYÊN

Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0203.3874308 - 0904660788
Email: tranthikimduyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách lĩnh vực người có công, lao động việc làm, tệ nạn xã hội

   
 

Bà: ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG

Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chín trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0203.3874308 - 0988351043 
Email: dangthihongnhung@quangninh.gov.vn

Phụ trách lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em, giảm nghèo, dạy nghề

 

BBT

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 341
Đã truy cập: 2260273