PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

07/06/2018

I/ THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan

Địa chỉ   

Điện thoại

Fax     

E-mail    

: Phòng Lao động thương binh và xã hội

: Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh .

: 0203.3874308

:

:phongldtbxh.vd@quangninh.gov.vn

 

III/ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

 

 

Bà: ĐẶNG THỊ HẢI HÀ

Trưởng phòng 

 

Trình độ chuyên môn : Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0912682181

Phụ trách: Chỉ đạo chung các hoạt động của phòng 

 

Bà: TRẦN THỊ TÂM

Phó Trưởng phòng 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại: 0203.3993860 - 01683931836

Email:  

Phụ trách: Lĩnh vực người có công, giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới

   

Ông: NGUYỄN MẠNH KHOÁT

Phó Trưởng phòng 

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3993860 - 01683931836

Email:  

Phụ trách: Thường trực và giải quyết TTHC tại TTHCC huyện; phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội, cải cách hành chính

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ THẢO

Chuyên viên 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0203.3874308 - 0979695225 

Email: nguyenthithao.vd@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Kế toán

  

Bà: TRẦN THỊ KIM DUYÊN

Chuyên viên 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0203.3874308 - 0904660788

Email: tranthikimduyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Lĩnh vực người có công, lao động việc làm, tệ nạn xã hội

  

Bà: ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG

Chuyên viên 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0203.3874308 - 0988351043 

Email: dangthihongnhung@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em, giảm nghèo, dạy nghề

 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội : tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2253
Đã truy cập: 3258962