PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

07/06/2018

A- THÔNG TIN CHUNG:

 

Tên cơ quan

Địa chỉ   

Điện thoại

Fax     

E-mail    

: Phòng Lao động thương binh và xã hội

: Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh .

: 0203.3874308

:

:phongldtbxh.vd@quangninh.gov.vn

 

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:
   Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng 

 

 

Bà: ĐẶNG THỊ HÀ

Trình độ chuyên môn : Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0912682181

Chỉ đạo chung các hoạt động của phòng

 
+ Phó Trưởng phòng

 

 

Bà: TRẦN THỊ TÂM

Phó Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại: 0203.3993860 - 01683931836
Email:  

Phụ trách chung lĩnh vực người có công, giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới

   

Ông: Nguyễn Mạnh Khoát

Phó Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3993860 - 01683931836
Email:  

Nhiệm vụ đảm nhiệm: thường trực và giải quyết TTHC tại TTHCC huyện; phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội, cải cách hành chính

+ Chuyên môn nghiệp vụ:

 

   
 

Bà: NGUYỄN THỊ THẢO

Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0203.3874308 - 0979695225 
Email: nguyenthithao.vd@quangninh.gov.vn

Phụ trách lĩnh vực kế toán

 

Bà: TRẦN THỊ KIM DUYÊN

Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0203.3874308 - 0904660788
Email: tranthikimduyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách lĩnh vực người có công, lao động việc làm, tệ nạn xã hội

   
 

Bà: ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG

Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chín trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0203.3874308 - 0988351043 
Email: dangthihongnhung@quangninh.gov.vn

Phụ trách lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em, giảm nghèo, dạy nghề

 

 

C- CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội : tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

 

 

BBT

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 901
Đã truy cập: 2123729