PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trung tâm hành chính công huyện Vân Đồn

A- THÔNG TIN CHUNG:


Tên cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ         : 
Tầng 2, Trung tâm hành chính công, Khu 4 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn
Điện thoại    : 0203.3874407
Fax              :
E-mail          : ptnmt.vd@quangninh.gov.vn

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:
   Lãnh đạo phòng

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

Ông:  ĐẶNG TIẾN SĨ

Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ, chuyên ngành quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 03682266888
Email: sitnmtvd@gmail.com

   

 

Ông:  NGUYỄN THANH SƠN

Phó Trưởng phòng  
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý môi trường

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0978121581
Email: 

 

NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

 

Ông:  NGUYỄN ANH VŨ

Chuyên viên  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0915196238 
Email: nguyenanhvu.vd@quangninh.gov.vn

 

Ông:  LỤC ĐẠI HAI

Chuyên viên  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0948222886 
Email: lucdaihai@quangninh.gov.vn

 

Bà:  PHẠM THỊ LINH CHI

Chuyên viên  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0936505855 
Email: phamthilinhchi@quangninh.gov.vn

 

 

Bà:  NGUYỄN THỊ KHANH

Chuyên viên  
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 01662818469 
Email: nguyenthikhanh.vd@quangninh.gov.vn

 

Bà:  LƯU THỊ LÂM

Chuyên viên  
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01275991358 
Email: luuthilam.vd@quangninh.gov.vn

 

Bà:  PHẠM THỊ MAI LAM

Chuyên viên  
Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0974401420 
Email:

   

BBT

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1367
Đã truy cập: 2884478