PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

A- THÔNG TIN CHUNG:
Tên cơ quan: PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ         :  Tầng 2, Trung tâm hành chính công, Khu 4 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn
Điện thoại    : 0203.3874407
E-mail          : ptnmt.vd@quangninh.gov.vn
 

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY

LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

Ông:  ĐINH ĐỨC MINH

Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0912874288

Email: dinhducminh.vd@quangninh.gov.vn

   

 

 

Bà:  PHẠM THỊ LINH CHI

Phó Trưởng phòng  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0936505855 

Email: phamthilinhchi@quangninh.gov.vn

 

Bà:  PHẠM THỊ MAI LAM

Phó trưởng phòng  

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0936141171

Email: phamthimailam@quangninh.gov.vn

 

NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

 

 

Ông:  NGUYỄN ANH VŨ

Chuyên viên  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0915196238 

Email: nguyenanhvu.vd@quangninh.gov.vn

 

 

Bà:  NGUYỄN THỊ KHANH

Chuyên viên  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 01662818469 

Email: nguyenthikhanh.vd@quangninh.gov.vn

 

 

Bà:  LƯU THỊ LÂM

Chuyên viên  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01275991358 

Email: luuthilam.vd@quangninh.gov.vn

BBT

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1193
Đã truy cập: 4179814