XÃ HẠ LONG

A- THÔNG TIN CHUNG:  

- Đơn vị: Đảng Uỷ - HĐND - UBND Xã Hạ Long

- Địa chỉ: Thôn 7-Xã Hạ Long - Vân Đồn - Quảng Ninh     

- Điện thoại: 0203.3874552 

- Fax:              

- E-mail: ubndxhl@quangninh.gov.vn    

 

 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hạ Long

 

 

 

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY: 

 

# ĐẢNG ỦY XÃ:

 1- Bí thư:

 

Đ/C:  CHÂU QUỐC TUẤN 
 Bí thư Đảng ủy
Số ĐT: 0982062288
Email: chauquoctuan@quangninh.gov.vn

 

 

2- Phó bí thư:  

ĐC: NGUYỄN VĂN CÔNG

Phó Bí thư Đảng ủy xã

Số ĐT: 0968583528
Email:
 nguyenvancongvd@gmail.com 

Đ/C: NGUYỄN ĐỨC NGHIỆP 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã
Số ĐT: 033.3874552
Email: nguyenducnghiep@quangninh.gov.vn

 

# HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ:
1- chủ tịch:

Đ/C:  CHÂU QUỐC TUẤN 
 Chủ tịch UBND xã
Số ĐT: 0982062288
Email: chauquoctuan@quangninh.gov.vn

 

2- Phó Chủ tịch:

Đ/C: NGUYỄN ĐỨC NGHIỆP 
Phó Chủ tịch HĐND Xã
Số ĐT: 033.3874552
Email: nguyenducnghiep@quangninh.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ:
1- Chủ tịch:

 Đ/C:  CHÂU QUỐC TUẤN 
 Chủ tịch UBND xã
Số ĐT: 0982062288
Email: chauquoctuan@quangninh.gov.vn

 

2- Phó Chủ tịch:

 

 

Đ/C: DƯƠNG VĂN NINH
Phó Chủ tịch UBND Xã
Số ĐT:
Email: duongvanninh@quangninh.gov.vn

Đ/C: NGÔ TRÍ THIẾT
Phó Chủ tịch UBND Xã
Số ĐT:
Email: ngotrithiet@quangninh.gov.vn

 

# TƯ PHÁP HỘ TỊCH:

 

ĐC: NGUYỄN VĂN DẠNG
Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Số ĐT:
0936532389
Email: nguyenvandang.vd@quangninh.gov.vn

 

# ĐỊA CHÍNH-NÔNG NGHIỆP-XD&MT:

 

 

ĐC: PHẠM THỊ MAI LAM
Công chức Địa chính – XD

Số ĐT: 0936141171
Email: phamthimailam@quangninh.gov.vn

 

ĐC: NGUYỄN TIẾN DŨNG
Công chức Địa chính – XD

Số ĐT: 0984973999
Email: nguyentiendung.vd@quangninh.gov.vn

   

# VĂN HOÁ – XÃ HỘI:

 

 

ĐC: ĐỖ MINH TÍN
Công chức Văn hoá – Xã hội
Số ĐT: 0973369600
Email: dominhtin@quangninh.gov.vn

ĐC: VŨ THỊ NGA
Công chức Văn hoá – Xã hội
Số ĐT: 0982730272
Email: vuthinga.vd@quangninh.gov.vn  

   

 

# VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ:

 

ĐC: HOÀNG VĂN KHẢI
Công chức Văn phòng - Thống kê
Số ĐT: 0978121329
Email: hoangvankhai@quangninh.gov.vn

ĐC: CHU THANH MAI
Công chức Văn phòng - Thống kê
Số ĐT: 0983616890

Email: chuthanhmai@quangninh.gov.vn

   

 # TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN:

 

ĐC: HOÀNG MINH KHANH
Công chức Tài chính - Kế Toán
Số ĐT: 01657330988
Email: hoangminhkhanh@quangninh.gov.vn

 

ĐC: NGUYỄN DANH TUYÊN
Công chức Tài chính - Kế toán
Số ĐT: 01238938686
Email: nguyendanhtuyen@quangninh.gov.vn

 

   

# ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ:

 

ĐC: HOÀNG THUÝ CẦM
Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc
Số ĐT: 0904316008
Email:

 

ĐC: HÀ VĂN QUANG
Chủ tịch Hội nông dân
Số ĐT: 0983794498
Email: haquangnd@gmail.com

 

ĐC: ĐỖ VĂN LĨNH
Chủ tịch Hội cựu chiến binh
Số ĐT: 0974301589
Email:

 

ĐC: NGUYỄN THỊ LUYẾN
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ
Số ĐT: 01648382686
Email:

 
 
 

# CÔNG AN XÃ:

ĐC: LÊ VĂN HOÁN
Trưởng công an xã
Số ĐT:
0986710021
Email:

# BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ:

 

ĐC: TRẦN VĂN SEN
Chỉ huy trưởng quân sự
Số ĐT:
0972623009
Email:

 

 

 C- GIỚI THIỆU CHUNG:
 

 

 

1. Vị Trí Địa lý                                                                              
2. Dân số                                                                             
3. Khí hậu                                                                                            
4. Tài nguyên thiên nhiên                                                            
5. Di tích lịch sử Văn hoá                                                                

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1445
Đã truy cập: 1530677